Bæredygtige byer – skal løftes i flok


Fredericias brandinglogo

Fredericia ønsker som mange andre byer at skabe vækst med energi og bygningsrenovering som omdrejningspunkt. Men hvem er aktørerne og hvordan tuner man samarbejdet, så man både reducerer energi og CO2 og samtidig skaber vækst og grønne jobs?

Dette var de vigtige spørgsmål da Fredericia Erhvervsforening den 2. oktober satte fokus på energioptimering og -innovation i boligsektoren og de offentlige bygninger. Mødet blev afholdt på DONG Energy i Skærbæk og deltagerne modtog bl.a. inspiration fra Sønderborg-områdets ZERObolig-projekt.

Charles Nielsen, DONG Energy, formulerede indledningsvis den brændende platform: "Danmark skal være fossilfrit i 2050, men 85 % af vores energi kommer stadig fra fossile brændsler. Hvor vi gennem mere end 100 år har oplevet faldende priser på råvarer/ressourcer, så har de seneste 10 års stigende priser vendt op og ned på dette og priserne fortsætter deres himmelflugt. Der er behov for at handle nu!"

Workshoppen boblede med ideer til handling:

  • Det handler om at inddrage både boligejere og lejere i udfordringen og få ringene til at brede sig i vandet. Men også om at ændre værdierne, så projekterne ikke står og falder med kortsigtet økonomisk rentabilitet.
  • Boligforeningerne er allerede godt i gang og har stor fokus på både energi og bæredygtighed, men lejerne skal inddrages yderligere.
  • Den ældre boligmasse i Fredericia har kæmpe potentialer for energibesparelser og jobskabelse og Fredericias ambitiøse havneprojekt FredericiaC bør tænkes energimæssigt langt mere ambitiøst for at bringe byen i front.
  • Læg både solceller og varmeslanger i taget og dyrk grønsager på de grønne facader. Tænk ud af boksen, vær innovativ og skab udvikling.
  • Fredericia Kommune har gode erfaringer med at skabe rentable energibesparelser i egne bygninger og byrådet er fascineret af solceller og planlægger nu et stort solcelleanlæg til 11,7 mio. dkk på taget af Fredericia Idrætscenter. Men hvorfor stoppe her, blev der spurgt.

Provinsbyernes transport-udfordringer er dog fortsat uløste. Der bykoncentreres i FredericiaC-projektet, men bilen spiller fortsat en dominerende rolle som transportmiddel - og der bliver i byudviklingen fortsat afsat kostbar plads til at "opbevare" bilerne, når de ikke kører på vejene.

Workshoppen viste, at provinsbyernes udfordringer på tværs af landet er ens: I en tid med generelt faldende offentlige investeringer, er det vigtigt at alle byens bygge/bolig-aktører i samarbejde og på tværs udnytter mulighederne for at skabe ny vækst og grønne jobs på en grøn byggeplade. Byerne kan inspirere og lære af hinanden og bør samarbejde om udfordringen med at skabe bæredygtige byer på tværs af kommunegrænsen. Hermed fremtidssikres både byerne, klimaet og beskæftigelsen.

PR
2. oktober 2012

3. oktober 2012

Cookiepolitik