Sønderborgs store omstilling

Peter Taksøe-Jensen og Jørgen Steen Nielsen debatterer.

"Sønderborg bobler af talent og iver for at stille om. Jeg er dybt imponeret over det jeg ser, men desværre er det store billede ikke så godt som her i Sønderborg!"

Sådan indledte forfatter og skribent Jørgen Steen Nielsen sin tale på den første dag af årets CSR AWARDS. Sammen med den danske ambassadør i USA Peter Taksøe-Jensen var han inviteret til at fortælle om verdens udvikling og hvordan perspektiverne ser ud for at skabe global bæredygtig vækst.

Ambitionerne for et bæredygtigt samfund, de sidste 40 år, har været store, mens fremskridtene har været for små. Ifølge Jørgen Steen Nielsen står vi overfor en global systemkrise, hvor vi allerede har krydset punktet for maksimal produktion af olie og snart sker det samme for en lang række andre naturressourcer. Det betyder at vi går ind i en fremtid, hvor ikke bare energi, men alle råstoffer bliver en mangelvare og presset på den globale økonomi og velstand bliver så stort, at et sammenbrud og potentielle katastrofer kan blive følge deraf.


Ny grøn økonomi med folkelighed

Det er dog ikke kun et dystert billede af fremtiden Jørgen Steen Nielsen tegnede, der er nemlig folkelighed, kvalitet og rigdom i en ny grøn økonomi. Global omstilling og fokusering på en grønnere fremtid er vejen frem. Og erhvervslivets interesse og indstilling er en af de afgørende faktorer for en bæredygtig fremtid pointerede Jørgen Steen Nielsen. Spørgsmålet er om de vil være med- eller modspillere i den store omstilling?

Sønderborg er en del af en voksende bevægelse for omstilling og mange virksomheder, store som små, tager et stort ansvar og er med til at vise vejen frem mod en ny, grøn økonomi.


Et "Sputnik-moment"

Men hvad med USA og Kina?
Hvordan forholder de sig til omstillingen og kan USA trække Kina med så de i fællesskab tager et globalt ansvar? Det var spørgsmålet der afsluttede Jørgen Steen Nielsens præsentation og sammen med Danmarks ambassadør i USA, Peter Taksøe-Jensen gav de deres bud på et svar.

For selvom der er politisk krise og handlingslammelse i USA, og Kina er i gang med et skift i den øverste ledelse, er der ifølge de to debattører håb for at de to mægtigste lande i verden kan spille en afgørende rolle for at vende udviklingen.

Ifølge Jørgen Steen Nielsen kan Kinas voksende dominans af markedet for grøn teknologi drive både USA og Europa frem og skabe store fremskridt. Peter Taksøe-Jensen var enig og kaldte situationen for et "Sputnik-moment" for vesten, med henvisning til det store teknologiske kapløb imellem USA og Sovjet som opsendelsen af Sputnik og den første mand i rummet gav anledning til.

CE
15. november 2012

15. november 2012

Den store omstilling

I sin bog "Den store omstilling - fra systemkrise til grøn økonomi" kritiserer Jørgen Steen Nielsen den globale udviklingsmodel for vækst, som ifølge forfatteren er kommet til kort. Med et væld af referencer beskriver bogen hvordan udviklingen kan vendes og vejen til en global grøn økonomi kan findes.

Læs mere herSønderborgs borgmester Aase Nyegaard og den danske ambassadør i USA Peter Taksøe-Jensen. Foto: Kim Toft Jørgensen.Ambassadør Peter Taksøe-Jensen. Foto: Kim Toft Jørgensen.

Cookiepolitik