Regionalt samarbejde skal sikre fremtidens energisystem

SE, Region Syddanmark og Lean Energy har taget initiativ til at invitere regionale parter til samarbejde om at løse fremtidens energiudfordring. Formål med initiativet er at styrke og kvalificere omstillingen til nye energisystemer i Region Syddanmark. Målet er også, at regionen kan fastholde og udbygge sin erhvervs- og miljømæssige styrkepositioner på området.

ProjectZero roser initiativet. "Et regionalt samarbejde på tværs af kommunegrænserne er en forudsætning for at vi kan løse de store udfordringer især omkring transporten og biomassen", udtaler ProjectZeros Peter Rathje og fortsætter "det er dog fortsat vigtigt at kommunerne sammen med de lokale aktører selv arbejder med at realisere energibesparelser i boliger, bygninger, processer m.v.".

Adm. direktør Niels Duedahl fra SE (tidligere Syd Energi) understreger, at ambitionen er at samle regionens forsyningsselskaber, kommuner, virksomheder og andre interesserede. "Visionen bør være, at omstillingen sker så omkostningseffektivt som muligt. Vi skal sikre energiforsyning til lavest mulige priser for virksomheder og forbrugere. Derudover understøtter initiativet de regionale og nationale energi- og klimamål, og kan bidrage til vækst og jobskabelse".

Store ændringer på vej

Baggrunden for initiativet er de enorme ændringer, som det danske energisystem står overfor. For at håndtere disse udfordringer, skal mange parter inddrages, herunder ikke mindst kommunerne, elselskaberne, fjernvarmeselskaberne og nationale myndigheder, der allerede i dag lægger et stort arbejde i "Strategisk Energi Planlægning".

Bestyrelsesformand for Lean Energy Cluster, Jørgen Mads Clausen, påpeger, at de syddanske virksomheder har stor interesse i at have et ambitiøst hjemmemarked, som tidligt efterspørger fremtidens energi- og klimaløsninger. "Ved at løse udfordringen på forkant her i regionen og i hele landet, får vi værdifulde erfaringer til eksportmarkederne, så vi kan udvikle teknologierne i den rigtige retning".


Sikre førerposition

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V) fastslår, at initiativet er vigtigt, fordi det både løfter regionens og de nationale mål for reduktion af CO2. Samtidigt understøtter initiativet det arbejde, som kommunerne har sat i gang på energiområdet.

"Alle parter vil få glæde af en fælles indsats for at løfte omstillingen til fremtidens energisystem, ikke mindst fordi det gavner regionens erhvervsmæssige styrker på energiområdet, og dermed også bringer vores virksomheder og arbejdskraft på en førerposition i Europa", påpeger Carl Holst.

Miljøpolitisk konsulent, Jesper Lund-Larsen fra 3F er begejstret for initiativet, der kan bidrage aktivt til at sikre grønne jobs i regionen. "Det er der hårdt brug for i en tid, hvor en del arbejdspladser flytter fra landet. Derfor er vi glade for, at man i Syddanmark sætter et initiativ i gang, som kan medvirke til at sikre arbejdspladser mange år frem i tiden".


Inviterer til bredt samarbejde

Initiativgruppen vil i den kommende tid invitere kommuner, energiselskaber, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og andre med særlige kompetencer inden for energiområdet til dialogmøde primo 2013 for at få udarbejdet en overordnet perspektivplan.

PR
15. november 2012


15. november 2012

Cookiepolitik