Regeringen barsler ny solstrategi

Anlæg installeret i 2012 kan uændret høste solens energi 10 år frem. Nettomålerordningen ændres på et tidspunkt hvor Sønderborg-området nu har mere end 750 PV-anlæg tilmeldt ordningen. Læs mere om de varslede ændringer.

De favorable skatteregler, en meget attraktiv nettomålerordning og faldende priser på solceller har ændret markedet for solceller markant, og gør det relevant at tænke sol mere strategisk ind i Danmarks energiforsyning allerede nu.

Klima-, Energi- & Bygningsminister Martin Lidegaard har tirsdag den 6. november 2012 varslet ændringer i regeringens solstrategi.

Læs Ministerens aftaleudkast


Og mere om forslaget

En ny solcelleordning skal således kunne adressere følgende strategiske målsætninger, som den nuværende ordning ikke gør:

 • Det skal ikke bare være muligt for parcelhusejere at udbygge med solcelleanlæg. Andre boligformer skal også tilgodeses, ligesom større solcelleanlæg, der er mere rentable, skal fremmes. Derfor øges støtten midlertidigt til større solcelleanlæg, der også er de mest effektive.
 • Der er i dag et loft på 6 kW for de private anlæg. Det er uhensigtsmæssigt, hvis forbruget er større, eksempelvis fordi husstanden er stor, eller anlægget skal producere el til en varmepumpe. Derfor bør loftet for solceller afskaffes.
 • Efterhånden som teknologier til vedvarende energi modnes, bør støtten tilpasses, så støttespild undgås. Det skete også med landvindmøller i forbindelse med energiaftalen fra marts. Regeringen lægger vægt på at få mest mulig vedvarende energi for pengene og bemærker, at små solcelleanlæg i dag får omkring 5 gange mere støtte pr. kWh end fx
  landvindmøller.
 • Samtidig er det vigtigt for regeringen, at udbygningen ikke går i stå og at understøtte, at sol også spiller en rolle i fremtidens energisystem. Derfor etableres en trappemodel, hvor støtten falder i takt med den forventede faldende pris for nye solcelleanlæg. Dermed sikres det, at det vedvarende er attraktivt at investere i solcelleanlæg. Regeringen lægger vægt på, at nye anlæg skal være tilbagebetalt indenfor ca. 10 år.
 • Fremtidens støtteordning skal medvirke til, at solcelleudbygningen og elforbruget passer til det "smarte energisystem",vi er ved at udvikle. Derfor skiftes fra årsafregning til timeafregning. I fremtiden bliver det helt afgørende for det samlede elsystem, at vind og sol indpasses bedre. Det kræver, at ellen bruges, når der er masser af den. Derfor giver det god
  mening at belønne folk mest, når de bruger el på samme tid, som solcellerne producerer den, hvorved belastning af det fælles net undgås. Det gør det nemmere og billigere at håndtere solcellestrømmen i forhold til elnettene.
 • Endelig er det vigtigt for regeringen, at borgere, der allerede har investeret i solceller i tiltro til de gældende regler, får en fair overgangsordning og dermed mulighed for at tilbagebetale deres anlæg.
 • Med den nye model for støtte til solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg forventes en installeret effekt på 700-800 MW i 2020.

Derfor skal Danmark have en strategi for solceller, der sikrer, at det er attraktivt at investere i solceller, samtidig med at regningen for statskassen og energiforbrugerne bliver så lille som muligt.

Energistyrelsen er kilde til denne information
7. november 2012


7. november 2012

Cookiepolitik