Kommunen tænder energirigtigt gadelys i 2013

Over de kommende fire år udskifter Sønderborg Kommune 13.500 gadelamper til nye energieffektive lamper, der kan dæmpes i nattetimerne. Det betyder, at der igen er gadelys om natten allerede om 2 - 2 ½ år.Vi er kommet ind i den mørke tid, og der er slukket omkring 2500 lamper rundt på vejene i Sønderborg Kommune. Det sker for at opnå størst mulig energibesparelse og reducere på CO2-udslip.

"Det er selvfølgelig til gene for dem, der bor og færdes de steder, hvor der er slukket gadelys, og derfor arbejder vi på at finde en løsning, så der kommer lys i alle lamper igen. Vi er i fuld gang med at udsende udbudsmateriale til firmaer, der ønsker at give tilbud på fornyelse og vedligehold af Sønderborg Kommunes 16.900 gadelamper. Vi forventer, at der skrives kontrakt med den nye vedligeholder først i april 2013," siger Peter Hansen, formand for Teknik og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Frem til august 2013 planlægges det, hvor der skal skiftes gadelamper og fra dette tidspunkt vil vedligeholderen gå i gang med at skifte gadelyset. Udbuddet er udformet sådan, at den nye vedligeholder i løbet af de første 4 til 4½ år, skal skifte ca. 13.500 gadelamper til nye, der bruger meget lidt energi og kan dæmpes i nattetimerne. Samtidig er det et krav, at gadelamperne skiftes først i de områder, hvor der er slukket, så der i løbet af 2 til 2½ år er lys i alle lamper igen.

Kontrakten på fornyelse og vedligehold vil løbe over en 15 års periode og medfører, at der skal investeres mellem 75 og 100 mio. kr. i nye gadelys. Investeringen forventes finansieret gennem energibesparelser og mindre vedligehold i den periode som kontrakten dækker. Det forventes, at energiforbruget til gadelys vil blive tæt på halveret, hvilket vil være et stort skridt på vejen mod målet om at blive CO2 neutral i 2029.

Defekt gadelys kan anmeldes på www.sonderborgkommune.dk.

Sønderborg Kommune er kilde til denne nyhed

PR
21. november 2012

20. november 2012

Cookiepolitik