Dystre klimaudsigter synes næsten en realitet

Der skal handles øjeblikkeligt og der skal ske massive reduktioner i verdens CO2-udledning hvis katastrofale scenarier skal undgås, forudser flere uafhængige eksperter.

Vi er på vej mod uoverskuelige og katastrofale klimaændringer og ambitionen om at holde jorden under en 2 graders temperaturstigning er nu ifølge mange kilder nærmest uopnåelig. Så dystre er forudsigelserne i rapporter og analyser fra blandt andet det Internationale Energiagentur (IEA), den internationale konsulentvirksomhed PwC (PricewaterhouseCoopers) og klimaeksperterne ved Potsdam Instituttet.

Hvis alle internationale aftaler om CO2-reduktioner bliver fuldt realiserede forudsiges en stigning på ikke mindre end 3,5 grader i jordens gennemsnitstemperatur inden udgangen af dette århundrede. Disse forudsigelser understøttes af data og observationer der viser at den globale opvarmning er en realitet og allerede har haft alvorlige konsekvenser for jordens klima og økosystemer.


Katastrofale konsekvenser hvis der ikke handles

Der er udsigt til en række katastrofale konsekvenser hvis ikke der gøres store anstrengelser for at vende udviklingen. Der er allerede konstateret massiv afsmeltning af bjerggletsjere, indlandsisen ved Grønland og havisen ved Antarktis, en afsmeltning der nu foregår tre gange så hurtigt som i perioden fra 1993 til 2003. Fortsætter denne tendens vil verdenshavene stige med mindst en meter inden århundredeskiftet med nærmest uoverskuelige konsekvenser.

Men stigende verdenshave er desværre ikke den eneste konsekvens og alt fra kraftigere storme og massive skybrud til fødevarekriser og folkevandringer forudses af mange eksperter. Der er også store økonomiske konsekvenser af denne udvikling, eksempelvis har forsikringsselskaber allerede mærket kraftigt stigende udgifter til skadesudbetalinger ved oversvømmelser, storme og lignende.

Det eneste der kan vende udviklingen er en mangedobling af den nuværende indsats. Ifølge PwC skal vi globalt seksdoble indsatsen og holde denne seksdobling i de næste fire årtier for at have en 50 % sandsynlighed for at holde os under 2 graders temperaturstigning.

Sønderborg-områdets ProjectZero er et af de få eksempler på at dette kan lade sig gøre. Gennem store energieffektiviseringer og omlægningen af energiforsyningen til vedvarende kilder er området godt på vej mod en absolut reduktion af CO2-udledningen på 25 % allerede i 2015 og kigger frem mod et 100 % CO2-neutralt samfund senest i 2029.

CE
27. november 2012

27. november 2012Verdenshavene vil stige med mindst en meter inden århundredeskiftet med nærmest uoverskuelige konsekvenserDer er konstateret massiv afsmeltning af indlandsisen ved Grønland

Højeste koncentration i 15 mio. år

I september 2012 blev koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren målt til 391 ppm (parts per million), hvilket er det højeste niveau i 15 millioner år. Samtidig måltes udbredelsen af havisen ved Nordpolen til et niveau der anslås at være det laveste i 1.500 år.

Cookiepolitik