Den nye solcelle-aftale tilgodeser fællesanlæg i bl.a. landsbyer

Den netop indgåede solcelle-aftale betyder, at det bliver nemmere og mere fordelagtigt at lave store fællesanlæg i for eksempel landsbyer og boligforeninger. Disse anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fællesforbrug, vil få en forhøjet afregningspris på 1,45 kr. pr. kWh i 10 år, hvis de bliver etableret i 2013.

Nettomålerordningen for private ændres fra at være årsbaseret til at blive timebaseret. Det betyder, at en ejer af et solcelleanlæg er sikret fuld værdi af den strøm, der bruges inden for den time, hvor den er produceret. For den overskydende strøm får man 1,30 kr. pr. kWh i de næste 10 år, hvis anlægget er installeret i 2013. I mange tilfælde vil anlægget være betalt tilbage, når de 10 år er gået.

Partierne har aftalt, at den garanterede pris for overskydende strøm falder hvert år i takt med at solcellerne forventes at blive billigere. Et anlæg installeret i 2014 vil således få 1,16 kr. pr. kWh i 10 år. For fællesanlæg er det 1,28 kr. pr. kWh.

Aftalen vil give helt nye muligheder for virksomheder - herunder gartnerier og landbrug. Og det bliver som nævnt nemmere og mere attraktivt at installere solcelleanlæg i boligforeninger.

Alle, der allerede har investeret i solcelleanlæg, vil få 20 år med uændrede vilkår. Det vil sige, at de fortsætter på den årsbaserede nettomålerordning.

Læs Energistyrelsens faktaark om solceller i forskellige boligtyper her

Læs aftalen i sin fulde ordlyd her

Aftalen blev indgået i uge 46 mellem Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Med aftalen sikrer partierne, at det også i fremtiden vil være attraktivt at investere i solceller.

PR
19. november 2012

Kilde: Energistyrelsens pressemeddelelse

19. november 2012Solar Inverters PV-anlæg i SønderborgCookiepolitik