Den bæredygtige landsby er på vej!

ZERObolig sætter i projektet "Bæredygtig Landsby" fokus på energirenovering i landdistrikterne. Her var det aktive ildsjæle fra landsbylaugets bestyrelse der tog initiativ til en håndværkermesse.

Dynt-Skelde-Gammelgab er et af de landdistrikter, der er udvalgt til at blive bæredygtig landsby. Den 30. oktober blev der afholdt en håndværkermesse i Skelde som aktive ildsjæle i landsbylaugets bestyrelse havde arrangeret. Kulturhuset Nette Jensen var rammen om messen, hvor håndværkere stod klar til at informere alle borgerne om fornuftig energirenovering.

ZERObolig er med på vejen frem mod den bæredygtige landsby og har igennem de sidste par måneder bidraget med værktøjer, læring og kompetence-udvikling om energirenovering til borgerne. Nu har de selv overtaget styringen!

Inden håndværkermessen blev afholdt fik alle borgere der ønskede det, en vejledende energirapport der gav dem et overblik over energiforbruget i deres bolig. Samt et overblik over de energirenoveringstiltag der bedst ville give mening for dem.

Roy Hansen fra Skelde er blandt dem der har modtaget en energirapport: "Det er godt at der i energirapporten står forklaringer til hvad der skal prioriteres. Jeg troede f.eks. ikke at efterisolering på loftet var vigtigere end at skifte vinduerne," fortalte han.

De besøgende udtrykte glæde over at være bedre klædt på til at spare på energien igennem renovering af boligen, med god vejledning fra kompetente håndværkere.

ZERObolig glæder sig over det gode samarbejde der er opbygget mellem landsbylauget og beboerne omkring energirenovering. Det er en vigtig del på vejen frem mod den bæredygtige landsby.

FM
6. november 2012


6. november 2012

Landsbylaugets bestyrelsesformand Iver Dall holder en introduktionstale med håndværkerne på scenenBorgere diskuterer med håndværkere

Cookiepolitik