5 gratis smutveje til en grønnere butik

Der er mange fordomme om det at være bæredygtig; det er besværligt, det er dyrt, eller besparelsen er for lille. Med følgende 5 enkle råd vil butiksejere hurtigt kunne reducere deres butiks CO2-udledning, blot ved at være opmærksomme på energiforbruget.

  1. Lyset udgør ofte den største post i butikkernes elforbrug. Overvej hvor længe vindueslyset er tændt udenfor butikkens åbningstid. I et eksempel hvor man har 6 lamper på 35 watt tændt fra kl. 06.00 til 23.00, kan man ved at justere brændetiden til 07.00 til 22.00 spare 153 kW h årligt.
  2. De ansattes adfærd har også stor indflydelse. Husker man at slukke lyset efter sig på toilettet, i køkkenet eller på lageret, kan man hurtigt reducere elforbruget. Motivér derfor de ansatte til at være opmærksomme på forbruget. Hos Guldsmed Jacob Nielsen & Søn i Sønderborg har man motiveret de ansatte ved at love, at alt der bliver sparet på elregningen i en periode, vil blive udbetalt som bonus til de ansatte.
  3. Varmen er en anden stor post i mange butikkers forbrug. De store varmeanlæg kan virke uoverskuelige, men for hver grad temperaturen stiger, øges forbruget med 2-3 %. Derfor kan der være meget at spare ved at sænke temperaturen og slukke for varmen udenfor åbningstid. Har man et uoverskueligt varmeanlæg kan man kontakte ZERObutiks energivejleder og få gratis vejledning.
  4. Elspareskinnen er et nemt redskab til at spare på forbruget fra kontoret. De findes både som smarte enheder der slukker for printer, modem, skærm og andet, når computeren slukkes, og de findes med en manuel tænd/sluk knap. For hver skinne kan man typisk spare 100 -150 kr. årligt.
  5. Har man ikke direkte varmt vand fra fjernvarmen, er det en god ide at undersøge temperaturen på varmtvandsbeholderen. Hvis man kun sjældent bruger det varme vand til håndvask, er det unødvendigt at bruge energi på at holde vandet ved en temperatur på 65 grader.

Ved at følge disse 5 råd vil man nemt kunne nedsætte sit forbrug med mindst 10 % i butikken. Ønsker din butik at komme i gang med energibesparelser, kontakt da ZERObutiks energivejleder Michael Munday og få en gratis energiscreening.

MM
28. november 2012


28. november 2012

Cookiepolitik