Scandic Sønderborgs flotte energi år

Scandic Sønderborgs flotte energi år

Hotel Scandic i Sønderborg har arbejdet hårdt på at opnå en betragtelig energibesparelse og det er i høj grad lykkedes for virksomheden. Som ZEROcompany er der krav om at spare min. 10% af virksomhedens CO2-udledning på et år. Hos Scandic i Sønderborg har man dog ikke holdt sig til de 10%.

I 2011 investerede Scandic 750.000 kr. på at tilkoble sig fjernvarmen fremfor at varme med naturgas. Efter et års forbrug med den nye fjernvarme er den økonomiske besparelse nu opgjort til hele 350.000 kr. og når fjernvarmen i efteråret 2012 bliver geotermisk varme, reduceres CO2-udledningen med 185 tons om året - en årlig besparelse på ca. 90%.

På el-siden er der ved seneste opgørelse af Scandics elforbrug, sparet over 180.000 kWt i perioden 2009-2011. Det svarer til en reduktion på ca. 25% eller 35 almindelige husstandes årlige forbrug. En besparelse på 25% lyder måske uopnåelig for mange, men hos Scandic har det været de enkle og effektive tiltag der har virket.

Al belysning på hotellet er gennemgået. I værelserne er der blevet installeret moderne LED-spot belysning, og i receptionen er den gamle belysning udskiftet med energispare-pærer. Scandic har ligeledes fokuseret på forbrugsadfærden blandt medarbejderne. Der er installeret bevægelsessensorer flere steder, men de gode erfaringer viser, at ved at gøre lyseslukning til en vane blandt medarbejderne, har det stor betydning for forbruget.

Førhen blev der brugt rigtig meget energi på ventilation og pumper til varme på et stort areal, samt pool-område. Hotellet har derfor været i gang med at udskifte de gamle pumper med nye energieffektive pumper til at fordele varmen. De nye pumper bruger langt mindre energi og besparelsen kunne straks ses på elmålerens omdrejningshastighed.

Hos teknisk chef Frank Pedersen er ambitionen klar:

"Vi er yderst tilfredse med retningen vi har taget og de besparelser vi har opnået, men vi arbejder stadig aktivt med at reducere yderligere og det endegyldige mål er at blive ZEROcompany i bogstavelig forstand."

I marts besøgte Scandic Husum energimesse for at finde inspiration til nye tiltag. Der er flere ideer til hvordan man kan lave yderligere besparelser, man overvejer f.eks. at udnytte solens energi ved at implementere solceller ved hotellet og man har på messen set på nogle mini vindmøller, som kan stå på hotellets parkeringsplads og producere energien til lyset på udendørsarealerne omkring hotellet.

Hvilke tiltag der bliver ført ud i livet hos Scandic må tiden vise, men at der kommer flere nye tiltag er helt sikkert.

MM

30. marts 2012

ZEROcompany programmet

Som ZEROcompany har virksomhederne pligt til at offentliggøre en ambitiøs målsætning om at spare minimum 10% af deres CO2-udledning på et år. Dvs. at både el- og varmeforbruget skal reduceres.Cookiepolitik