Nyt biogasanlæg ved Sønderborg Renseanlæg laver dit spildevand om til energi

Nyt biogasanlæg ved Sønderborg Renseanlæg laver dit spildevand om til energi

På årets første forårsdag den 1. marts blev Sønderborgs nye biogasanlæg ved Sønderborg Renseanlæg officielt åbnet.

Planlægningen til opførelse af anlægget har været undervejs i 3 år siden det i 2008 blev konstateret, at cementet i den gamle rådnetank havde udtjent sin pligt.

At håndtere spildevand er traditionelt en dyr og energikrævende proces. Spildevandet skal samles, renses , transporteres og afskaffes, hvilket lægger et stort pres på miljøet. Med det nye biogasanlæg er målet dog at ændre forudsætninger for at håndtere spildevand.

Spildevand indeholder høje mængder kulstof, hvilket kan udvindes i biogas. Ved at udvinde og bruge denne gas, er målet for Sønderborg Renseanlæg at producere et overskud af energi, således at anlægget kan sælge el, fremfor at købe det.

Investeringen på 22 millioner kroner til det nye biogasanlæg kan dog ikke betales alene ved at producere el. Siden anlægget begyndte driften i november er der produceret 115.000 kWh, svarende til 400.000-500.000 kWh i løbet af et år. Den store gevinst ved investeringen opnås ved reduktionen i slam mængden, der skal afskaffes. Ved at producere gas fra spildevandet mindsker man slam mængden til bortskaffelse med op imod 25 %, det medfører både mindre omkostninger til at sprede det på markerne og mindre omkostninger til at transportere det væk.

ProjectZero blev vist rundt på Biogasanlægget af Kresten Christian Knudsen, en af projekt ingeniørerne bag udviklingen. Han påpeger at anlægget er fuldstændig automatiseret, der er derfor ingen udgifter til ansatte der skal passe den daglige drift. Anlægget kan styres fra Sønderborg Forsyning på Ellegårdsvej, her kan man holde øje med den daglige produktivitet og modtage besked, hvis der skal udskiftes en del eller justeres ved en motor.

Det nye biogasanlæg er Sønderborgs svar på en energivenlig løsning til rensning af spildevandet de næste mange år.

MM

6. marts 2012

Cookiepolitik