Fjernvarme er ikke bare varmt vand i gamle rør!


Fjernvarme er ikke bare varmt vand i gamle rør!

Fremtidens fjernvarme er et dynamisk system hvor intelligente installationer og fleksible forbrug kommer til at spille en vigtig rolle. I fremtidens energisystem vil vedvarende energi spille en afgørende rolle, både i produktionen af el og varme og det betyder at vi skal blive bedre til at styre vores energiforbrug og have mere intelligente apparater og installationer.

Det drejer sig ikke kun om intelligente vaskemaskiner der kan starte tøjvasken når strømmen er billig om natten eller elbiler der lader når vinden blæser meget. Det drejer sig i høj grad også om intelligente fjernvarmenet og intelligente brugerinstallationer der kan hjælpe med et tættere sammenspil imellem producenterne og forbrugerne og sikre en effektiv udnyttelse af vores vedvarende energiressourcer.

Netop fjernvarmens fremtidige udfordringer og muligheder var temaet, da Lean Energy Cluster den 14. marts 2012 var vært ved en workshop i Fjernvarmens Hus i Kolding. Her blev udviklingsprojekter og nye produktidéer diskuteret og blandt de mange aktører var der bred enighed om at vi i Danmark har meget gode forudsætninger for at føre an i udviklingen og demonstrere hvordan fjernvarmen fortsat spiller en vigtig rolle for fremtidens energisystem.

I Sønderborg-området er fremtidens fjernvarme allerede på vej, Danfoss er blandt de helt store drivkræfter bag udviklingen og områdets fjernvarmeselskaber er i fuld sving med udvidelse af dækningsområder og omstilling til grønne, CO2-neturale kilder. Sønderborg Fjernvarme har ud over Vollerup solvarmepark og geotermianlægget, der er ved at blive idriftsat, netop indgivet et projektforslag på den såkaldte Transmissionslinje Øst hvor fjernvarmeområderne i Sønderborg og Nordborg forbindes og flere nye fjernvarmeområder etableres. Transmissionssystemet, med de mange forskellige kilder og forbrugere, er en oplagt vært for demonstrationsprojekter for intelligent fjernvarme.

Augustenborg Fjernvarme installerede i 2011 en 8 MW elkedel der skal køre når der er høj produktion fra vindmøller og lavt forbrug, og dermed en lav elpris. Indpasning af overskudsenergi fra eks. vindmøller bliver en af udfordringerne for fremtidens fjernvarme.

Også andre steder i kommunen er fremtidens fjernvarme på vej. I Broager har man i flere år haft en solvarmepark i drift og Gråsten Fjernvarme arbejder i øjeblikket på at etablere en stor solvarmepark suppleret af biomassefyr og absorptionsvarmepumper.

CE


I Gråsten er man i øjeblikket ved at bygge en stor solvarmepark

21. marts 2012

Cookiepolitik