Bæredygtigt byggeri på højeste plan - rejsebrev #2 fra ProjectZeros udsendte medarbejder i MASDAR City


Bæredygtigt byggeri på højeste plan - rejsebrev #2 fra ProjectZeros udsendte medarbejder i MASDAR City

Rejsebrev fra ProjectZeros udsendte medarbejder Anders Mouritsen, som p.t. er på et udvekslingsophold ved MASDAR Institute of Science and Technology i Abu Dhabi.

DR P4 har interviewet Anders Mouritsen og lyt med her når han fortæller om Masdar City - en bæredygtig by i fuld skala, og om hvordan ProjectZero kan drage nytte af Masdar City og forskningen.

Et af de mest bæredygtige samfund og byggeprojekt til dato er Masdar City, der har ambitionen om at fungere som en af verdens førende cleantech-klynger. Lokaliseret i Abu Dhabi, hovedstaden i de olierige Forenede Arabiske Emirater, er bæredygtighed ikke det første der falder en i tankerne. Derimod er overforbrug, luksus og billig benzin det første der møder en når man ankommer til lufthavnen i Abu Dhabi eller Dubai.

Den oprindelige tankegang fra de forhenværende Emiratiske ørkennomader er derimod den stik modsatte, hvor man var vant til at skulle leve så bæredygtigt og effektivt som muligt for at kunne have en chance i den gloende hede om sommeren. Det er ligeledes fra denne tankegang, at der nu 50 år efter at den første olie blev fundet, at udviklingen igen vender mod bæredygtige strategier.

I opførelsen af Masdar City samt de bygninger der indgår i byen er der blevet analyseret på 5 forskellige områder i forhold til at finde den mest optimale konstruktionsløsning: by planlægning, by design, energi planlægning, vandplanlægning og affaldsplanlægning.

I den første fase med by planlægning og by design har forskerne fundet at de mest optimale og energibesparende løsninger kan findes. Dette understøtter forskerne ved, at hvis man former og lokaliserer bygningerne korrekt i forhold til udnyttelse af naturlig varme, skygge og lys, kan der opnås de mindste energiforbrug i bygningerne.

I tilfældet med Masdar City, er byen blevet opbygget med snævre gader, hvor skygge effekter bliver udnyttet optimalt og hvor bygningerne er placeret så de fører vinden ind gennem gaderne. På billederne kan det også ses at et moderne vindtårn er blevet opført i midten af byen som har til formål at trække vinden ned i gaderne. Byen er yderligere blevet bygget i to niveauer over jordoverfladen som ligeledes medvirker til at bringe mere luft og naturlig køling ind i byen.

I den næste fase kommer energi planlægning som omfatter optimering af de tilførte lyskilder samt optimering af de varme- eller kølekilder som bruges i bygningerne. Hertil har Masdar City installeret intelligente styringer som sørger for en konstant overvågning og tilpasning af de indendørs miljøer.

Et andet godt eksempel som kan ses på billederne, er at alle ledige tagoverflader i Masdar City bliver udnyttet til opsætning af solceller. Til sidst kan det også nævnes at der med Masdar City er blevet lavet nye standarder for bygningers energiforbrug samt bygningers isoleringsgrad.

I den sidste fase kommer vand- og affaldsplanlægning, hvor der overalt i bygningerne er blevet installeret intelligente vandmålere samt udstyr der mindsker vandforbruget. Således er vandforbruget blevet reduceret med 70 % i forhold til almindeligt forbrug. Udover dette er der en gennemført affaldssortering.

Udnyttelsen af bæredygtige konstruktioner og design er fremtiden for nye byggerier. Masdar City er ikke kun en enestående showcase, men en fremvisning af at bæredygtigt byggeri kan lade sig gøre med et fornuftigt budget og nutidige teknologier. Dette gælder ligeledes for bæredygtige energirenoveringer af eksisterende bygninger og huse.

Hertil ser vi allerede på nuværende tidspunkt at ProjectZeros eget initiativ i Sønderborg har haft stor succes siden oprettelsen af ZERObolig programmet. Således har 482 boligejere i Sønderborg Kommune på nuværende tidspunkt taget imod en gratis energivejleding. 238 af dem har gennemført en energirenovering af deres bolig og derved lagt et tocifret millionbeløb hos Sønderborg-områdets håndværksvirksomheder.

Den bæredygtige udvikling resulterer derfor både i besparelser for den enkelte husejer gennem lavere energi regninger samt at det skaber flere grønne jobs i lokalsamfundene.

En stor tak til Nordea Sønderborg og BHJ Fonden for økonomisk hjælp til at kunne realisere mit ophold i MASDAR.

AM


Masdar Institutes videnscenter. Centeret fungerer som Instituttets bibliotek og er et af de mange kendemærker ved Masdar

22. marts 2012Constructions model af Masdar Institute, hvor videnscenteret samt et af de mange fællesområder kan sesAnders MouritsenFællesområde i Masdar City, hvor også solcellerne på tagoverfladerne kan sesConstructions model af Masdar City, hvor det store vindtårn samt alle solcellerne kan ses. På tagene af Masdar City er der indtil videre installeret 1 MW solceller

Cookiepolitik