3F viser GRØNNE VEJE TIL VÆKST I KOMMUNERNE


3F viser GRØNNE VEJE TIL VÆKST I KOMMUNERNE

Fjernvarmerør bliver lagt i jorden, oliefyr skrottes, biogasproduktion sparkes i gang, lavenergipærer skrues i, regnvand samles op, klimaaftaler skrives ned og solens stråler kommer i spil til både el- og varmeproduktion. Eller sagt meget kortere og med andre ord: Danmark bliver grønnere - men der er potentiale for meget mere!

Således slår fagforbundet 3F den grønne vækst-tone an i et nyt spændende inspirationskatalog for landets 98 kommuner, som i stigende grad forener klimaudfordringen med vækst og grønne jobs.

3F peger på to investeringsområder, som alle landets kommuner med fordel kan kaste sig over med stor samfundsmæssig gevinst:


Energirenovering

Energirenovering af offentlige bygninger er et område, hvor samfundet vil kunne opnå store besparelser på sigt og samtidig skabe beskæftigelse på den korte bane. Energirenovering af bygninger har i mange tilfælde en tilbagebetalingsperiode på fem år, hvilket gør investeringen indlysende rigtig.

Klimarenovering

De tre seneste somre viste med al tydelighed, hvilke store udfordringer det nuværende kloaknet i Danmark står over for. Der er et stort behov for at det danske kloaknet og vandafledning bliver renoveret i løbet af de næste få år.

Stor tak til 3Fs Jesper Lund-Larsen for endnu engang at vise vejen til grøn vækst.

Sønderborgs indsats omtales i kataloget på side 36 - 37 og omfatter bl.a. energioptimeringer for 86 mio kr. i de kommunale bygninger, energiroadshows i kommunens landdistrikter, omlægning til grøn fjernvarme med geotermi og grønne brændsler, flere vindmøller og SmartCity-samarbejdet med den kinesiske venskabsby Baoding. Aktiviteterne har alle et tæt samspil med Sønderborgs ProjectZero vision.

Download "Grønne veje til vækst" inspirationskataloget

PR


7. marts 2012Cookiepolitik