Livet som studerende på Masdar Institute - rejsebrev #3 fra ProjectZeros udsendte medarbejder i Masdar City

Rejsebrev fra ProjectZeros udsendte medarbejder Anders Mouritsen, som p.t. er på et udvekslingsophold ved Masdar Institute of Science and Technology i Abu Dhabi.

At være studerende på Masdar Institute er som at have et fuldtids job, hvor man har en chef og hvor det ikke kun er ens egen udvikling der er fokus på, men hvor det ligeledes er vigtigt at bringe værdi til organisationen. Ved studiestart kobles alle nye studerende således med en specifik professor samt et specifikt forskningsområde og forskningsprojekt, som de skal arbejde på gennem den toårige kandidatuddannelse. Den enkelte studerende bliver derfor ansat af universitetet som forskningsassistent og følger kursusundervisningen sekundært.

På Masdar Institute, som åbnede op for studerende i efteråret 2009, er der til dags dato ca. 250 studerende fra knap 40 forskellige lande verden over. Diversiteten og udvekslingen af kulturelle erfaringer er således i top. Målet for Masdar Institute er med tiden at komme op på 800 studerende i takt med at Masdar City udvikler sig og der kommer flere bygninger til.

Den daglige dag på Instituttet går med at sidde i laboratoriet som fungerer som arbejdsplads lige meget om man bruger laboratorieudstyr eller ej. Laboratoriearealerne er selvfølgelig delt op i segmenter, men på en forholdsvis åben måde, så det er nemt at følge med i hvad ens medstuderende forsker i. Netop dette var bevidst tiltænkt da Instituttet blev designet, så en naturlig diversitet og deling ville opstå mellem instituttets brugere. Spredt rundt i laboratoriearealerne har professorerne ligeledes deres kontorer i aflukkede glasrum. Der er en vis etikette man følger overfor professorerne, men effekten af det åbne arbejdsmiljø bringer dem tættere til den enkelte studerende, så de ikke føles så autoritære.

De fleste studerende bruger alt deres tid på Instituttet, hvor der er daglig kursusundervisning og ellers bliver tiden brugt på de enkelte forsknings projekter. I løbet af et studieår er der heller ikke meget ferie, som vi kender det fra Danmark og andre Europæiske lande. Godt nok er semestrene ikke længere end i Danmark, men professorerne regner med at man bliver sommeren over og bruger tiden på forskning. Således har de fleste studerende kun 3 ugers sommerferie, hvor de tager hjem til deres familier.

I mine øjne er seriøsiteten og arbejdsmoralen for de studerende noget højere ved Masdar end hvad jeg kender til i Danmark, men det er ikke kun rent arbejde. Som beskrevet bliver hver studerende ansat og får derfor også en beskeden løn på ca. 6.000 DKK om måneden. Derudover får alle studerende også dækket deres bolig samt at de får en ny bærbar pc ved studiestart. De studerende nyder videre god brug af privat swimmingpool, trænings faciliteter og andet underholdning som spillekonsoller og projektor til afspilning af film.

Rent udbyttemæssigt for den enkelte studerende og instituttet ligger udbyttet ligeledes højere i forhold til den danske model, hvor de studerende først kan blive tilknyttet reel forskning i en PHD uddannelse. Udbyttet kommer i større grad i tre kategorier. Det største udbytte ligger ved universiteterne som får en reel værdiskabelse gennem forskningen og udviklingen af nye teknologier og andre innovationer som de i den sidste ende kan sælge eller selv starte forretning på. Hertil har Masdar Institute allerede udviklet en lang række patenter siden 2008. For den enkelte studerende er der også en markant større værdiskabelse, da uddannelsen ikke kun bliver tilknyttet teori. De studerende har derved allerede opnået erfaring i konkret projekt og forsknings arbejde ved endt uddannelse. Til sidst er der en større værdiskabelse for samfundet, da der kommer større fokus på forskning samt at der bliver dannet nye jobs ved at ansætte de studerende som forsknings assistenter.

For organisationer som ProjectZero, er det med mine øjne lettere og mere indbringende at kunne have et samarbejde med et forsknings universitet som Masdar Institute kontra et traditionelt universitet som SDU. Et Institut som Masdar er mere åbent for nye samarbejder, projekter og forskning der kan blive udnyttet direkte i erhvervslivet eller i det offentlige. Et konkret eksempel hvor ProjectZero kunne drage nytte af Masdar er fx på forskningen indenfor fremtidige energisystemer. Denne forskning omhandler bl.a. udvikling og implementering af nye teknologier, systemer og lovgivning som kan effektivisere energiproduktionen, distributionen samt anvendelsen af energien, så der kommer en minimal indvirkning på miljøet og samfundet.

Masdar Institute og Masdar City projektet er videre en vigtig del af den nye vækststrategi for de Forenede Arabiske Emirater, hvor man vil satse stort på vedvarende energi samt opbygge et internationalt centrum for energipolitik og energiregulering. Således fungerer Masdar som en vigtig rollemodel, der er med til at sætte nye standarder samt vise verden at Emiraterne i fremtiden vil spille en nøglerolle i forhold til vedvarende energi og bæredygtig udvikling.

En stor tak til Nordea Sønderborg og BHJ Fonden for økonomisk hjælp til at kunne realisere mit ophold i Masdar.

AM

23. maj 2012

23. maj 2012

Personal Rapid Transit (PRT). Billedet viser ankomst hallen ved Masdar Institute, hvor man benytter den unikke transport form PRT til at komme fra parkeringsarealet udenfor Masdar City og hen til selve Masdar Institute. PRT'erne er autonomo elektriske biler som oprindeligt skulle dække størstedelen af transporten i Masdar City, men da systemet er det eneste i verden og hver bil koster mere end én million DKK, er det indtil videre blevet begrænset til kun at omfatte Instituttet.

Nærbillede af PRT bil

Cookiepolitik