Energirenovering af almene boliger er cool CASH

Den 9. - 11. maj får Sønderborg besøg af ni partnere fra europæiske byer, der er i fuld gang med at udarbejde en global vejledning om energieffektiv renovering af socialt boligbyggeri. Der er tale om et EU-projekt under URBACT-programmet, der er et europæisk udviklings- og læringsnetværk til fremme af bæredygtig udvikling. Programmet hedder CASH og kunne egentlig godt handle om kolde kontanter i den forstand, at der er penge at spare for boligforeningerne, og dermed for lejerne, hvis boligerne er energieffektive.

Men CASH står nu for "Cities Action for Sustainable Housing" og handler derfor om bæredygtige boliger. Her har Sønderborg meget at byde ind med, idet Sønderborg med ProjectZero-visionen er godt i gang med at omlægge energiforsyningen i bl.a. fjernvarmen til grøn energi. Under besøget skal de europæiske gæster se på grøn fjernvarme baseret på geotermi (jordvarme), biomasse, solparkanlæg og affaldsforbrænding.

Tre af Sønderborgs boligforeninger er med i projektet og vil fremvise eksempler på energirenovering i det almene boligbyggeri. Det er energieffektivt byggeri i Vollerup og på Søstjernevej og omdannelsen af EUC´s gamle bygninger på Grundtvigs Allé til energirigtige boliger med solceller på tagene.

De europæiske gæster får også lejlighed til at lære om ProjectZero-projektet samt møde rådgivervirksomhederne i Sønderborg. Her får de blandt andet mulighed for at diskutere nye tekniske løsninger på energirenovering.

Ca. 25% af Sønderborg-områdets boligmasse er almene boliger, svarende til 9.600 boliger.

PR

9. maj 2012

9. maj 2012

Cookiepolitik