Solcelleboom skaber jobs

Sønderjyderne vil have solceller på taget, og det skaber mange job i Sønderborg-området.

Alene Sydjysk Eltekniq med afdelinger i Sydals og Gråsten har nu tre mand - snart fire - i gang med at montere solcelleanlæg på parcelhuse og sommerhuse i kommunen.

Det nystiftede Sønderborg-firma ATsolar, der har specialiseret sig i solcelleanlæg, nyansætter også to for at kunne følge med den stærkt stigende efterspørgsel. Dermed er seks personer beskæftiget i firmaet.
Det er den såkaldte nettomålerordning, der får stadig flere til at vælge solceller som et supplement eller til at dække hele deres el-forbrug i boligen. Ordningen indebærer, at el-måleren "løber baglæns". Høstes der mere energi, end der er brug for, udbetales der 60 øre pr. kilowatt-time. Desuden kan investeringen - ofte i omegnen af 100.000 kroner - afskrives over skatten.
- Det er i den grad en god forretning. Måske har det også øget salget, at energiministeren har gjort det klart, at ordningen ikke varer evigt, selvom der ingen fare er for, at den lukker ned i år, vurderer medindehaver Lars Skadhauge Thomsen, ATsolar.

Nye gratis inspirationskataloger

Solceller er absolut gode til at nedbringe el-regningen og CO2-udslippet, pointerer projektleder Louise Johnsen fra ProjectZero.

- Men boligejerne bør få foretaget et energitjek af deres hus, inden de beslutter sig for, hvordan de vil gøre deres energiregning mindre. Ofte kan det bedre betale sig med mere isolering eller at skifte den gamle varmekilde ud, siger projektlederen. ZERObolig tilbyder fortsat et gratis energitjek.

ProjectZeros boligprojekt har været genstand for stor interesse i hele kommunen. Så stor, at inspirationskataloget med eksempler på, hvordan familien i parcelhuset, stuehuset og den gamle villa kan spare, er revet væk.
- Derfor har vi netop genoptrykt kataloget i 3500 eksemplarer. Dem kan borgerne hente på Sønderborg-områdets biblioteker og i borgerservice, siger Louise Johnsen.

Fakta


Tusindvis af nye solceller
Antallet af godkendte solcelleanlæg er på landsplan fra den 1. januar til den 24. maj steget fra 2682 til 8796 - altså med over 6000 anlæg. Den statslige myndighed Energinet.dk forventer, at antallet vil nå over 20.000 i år. Energinet.dk opgør ikke antallet pr. kommune.

ProjectZeros ZERObolig har på informationsmøder oplyst 900 borgere om solceller.
ZEROboligs katalog udkommer nu i andet oplag på 3500 styk. Inspirationskataloget er gratis og kan hentes i borgerservice og på kommunens biblioteker.

11. juni 2012

Cookiepolitik