Øget trivsel og halveret varmeregning i 70'er parcelhus


Birthe og Knud Bache foran deres parcelhus på Povlstoft i Blans

Birthe og Knud Bache valgte deres egen løsning, efter at fire arkitekter kom med forslag til at energirenovere parcelhuset i sønderjyske Blans.

Lidt udenfor Sønderborg ligger landsbyen Blans. I byens parcelhuskvarter på Povlstoft har et af husene netop fået en ansigtsløftning. Et kosmetisk, men også kirurgisk snit har givet huset et nyt tag, halveret udgiften til varme og nedsat CO2-udslippet betragteligt.

I huset bor pensionisterne Birthe og Knud Bache. De har taget mod gratis energivejledning fra ZERObolig.

"Med vores alder har det været vigtigt for os, at vores investering i en energirenovering dels ville øge værdien af huset med et tilsvarende beløb, og dels at ombygningen ikke blev for ekstravagant. Huset skal virke tiltrækkende for folk, der vil bosætte sig her i området", siger Knud Bache. Parret har boet i huset siden 1977, da det var blot to år gammelt.

Knud Bache reagerede på en ZERObolig-annonce. Projektet søgte familier, der ville lægge hus til lokale arkitekters modelforslag til, hvordan en energisanering kan gennemføres med respekt for husets stil og ejernes pengepung.

"Vi blev meget inspireret af de fire arkitekters forslag, men valgte at gennemføre vores eget forslag med et nyt afvalmet tag, der har givet os mulighed for at øge isoleringen på loftet til 400 millimeter. Endelig opnåede vi med projektet, at vi kunne få skilt regnvandet fra huskloakken for at nedsive det i haven, så alt i alt fik vi flere vigtige ønsker gennemført", siger Knud Bache. Det skal retfærdigvis siges, at arkitekterne var med til at sikre en vellykket byggeproces, således at huset i dag har fået ny "hat" på uden at nogle aner uråd om husets fortid.

Taget er endnu så nyt, at Knud Bache, trods det at han har helt styr på graddage og forbrug, ikke kan sige noget stik- og nagelfast om besparelsen og tilbagebetalingstiden for investeringen.
"Men vores forbrug af gas til gasfyret vurderer jeg vil falde til det halve - fra 20.000 til 10.000 kroner årligt, og vi er sluppet for træk, så velværet er bestemt øget", siger husejeren.

Parret synes, det er en god vision for Sønderborg-området, at det vil være CO2-neutralt i 2029.
"Vi har med energirenoveringen sat ind der, hvor vi fik den størst mulige CO2-gevinst ud af vores investering", siger Knud Bache.

Næste skridt kunne være solceller på taget eller ventilation af huset, men ovenpå den store investering i taget, skal der først spares op igen.


BORDERPRESS
4. juni 2012

4. juni 2012

Nej, det er ikke glorier for klimavenlig investering, men ovenlysvinduer, som Birthe og Knud Bache fik installeret samtidig med det nye tag. Den mørke gang har fået daglys, og det sparer el og CO2

Foto: Lars Salomonsen, BorderPress

Fakta

Knud og Birthe Baches hus er fra 1975 og 155 kvadratmeter stort. Det er bygget til elvarme, men fik gasfyr i 1998.

Parret har været selvbygger på ombygningen, og en stor del af udgifterne kommer huset til gode i form af en større salgsværdi. Forbruget af gas forventes halveret fra 20.000 til 10.000 kroner årligt. Solceller kan komme på tale.

Der er etableret regnvandsopsamling, som er en fordel for både havens planter og grundvandsdannelsen. Parret supplerer gasvarmen med centralt placeret brændeovn og har løbende udskiftet vinduer til energiglas.

Investeringen sænker husets CO2-udslip med cirka et ton årligt.

Cookiepolitik