House of Science

House of Science er et samarbejde mellem Sønderborg Kommune, ProjectZero, Danfoss Universe, Sønderborg Forsyning og områdets fire ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Projektet har til formål at skabe en grøn tråd i uddannelsessystemet fra børnehave til PhD med fokus på bæredygtighed, Innovation og klima med henblik på at ændre områdets tænkning og kompetencer. Partnerskabets målsætning er ligeledes at virke for et stærkt læringsmiljø, der binder formelle og uformelle læringsmuligheder effektivt sammen med erhvervslivet.

Via netværk, idéudvikling og videndeling på tværs af uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner er målet at skabe et stærkt image omkring Sønderborg-områdets uddannelsesmuligheder til gavn for de unge, for erhvervslivet og for samfundet generelt.

Deltagere
Initiativet omfatter daginstitutioner, folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Læs mere på www.houseofscience.dk

Oktober 2013
LJ

6. juli 2012Naturfagsfestival på Kløvermarkskolen i SønderborgCookiepolitik