Kickstart og energiforlig skal hjælpe trængt vindmølleindustri

Kickstart og energiforlig skal hjælpe trængt vindmølleindustri

Regeringen skal til at få sat skub i udbygningen af vindmøller, så der kan skabes arbejdspladser i den trængte vindmølleindustri. Aarhus, København og Sønderborg står klar med vindmølleprojekter, der både kan levere grøn energi og sikre over 10.000 arbejdspladser allerede fra 2013. Planerne får opbakning fra 3F.

Der er behov for at revidere strategien for udbygning af vedvarende energi herhjemme. Vindmølleindustrien er trængt efter mange års passivitet fra den tidligere regering, og senest har vindmølleproducenten Vestas annonceret organisationsændringer, der betyder afskedigelser af 2.335 - heraf 1.300 medarbejdere i Danmark. Derfor bør regeringen bruge de igangværende energiforhandlinger aktivt til at skabe grønne jobs, mener de tre ambitiøse byprojekter.

- Regeringen lægger op til, at den primære udbygning af vedvarende energi først skal tage fart fra 2018. Men dagens nedslående nyheder fra Vestas viser, at der er behov for initiativer nu og her, der både kan sikre grøn energi og fastholde arbejdspladser herhjemme, siger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ayfer Baykal.

- Vi står klar med tre flyveklare vindmølleprojekter ud for kysterne ved Sønderborg, Aarhus og København, der kan levere grøn energi og skabe 10.000 nye arbejdspladser indenfor vindmølleindustrien allerede fra 2013. Men det kræver, at det kommende energiforlig skaber de rigtige rammer for udbygning af vindkraft ved kysterne, siger hun.

10.000 nye jobs ved udbygning af kystnær vindkraft
I udspillet fra regeringen er der kun lagt op til en pulje på 400 MW vindmøller ved kysterne. Det er ellers denne type projekter, der hurtigt vil kunne sættes i gang, hvorimod opførelsen af traditionelle vindmølleparker til havs først kan sættes i gang i 2018. Den grønne tænketank, Concito, har i rapporten "Grøn Jobskabelse" fra september beregnet, at der vil kunne skabes 10.000 arbejdspladser ved at opføre 800 MW kystnære vindmøller.

- Regeringen har et stærkt ønske om at kickstarte dansk økonomi, men glemmer helt, at den allerede sidder med et godt redskab til at skabe arbejdspladser her og nu i form af energiforliget. Vores tre byer tilsammen kan med kort varsel sætte gang i opførelsen af 500 MW vindkraft langs kysterne, ligesom andre Kystnære initiativer kan bidrage med yderligere 500 MW.

Kystnære initiativer kan med andre ord bidrage med over 10.000 til de 15.000 job, som regeringen i forvejen regner med, at der kommer ud af kickstarten, siger formand for selskabet NRGi amba og Havvind Århus Bugt (HÅB), Søren Egge Rasmussen.
Samtidig er opførelsen af vindmøller langs kysterne billigere end de dyrere havvindmølleparker. Konservative beregninger viser, at kystnære vindmøller som minimum er 10-15 procent billigere end store statslige havvindmølleparker til havs.

Opbakning fra 3F
Hos Danmarks største fagforbund, 3F, er der begejstring for de tre byers forslag om at kickstarte den danske økonomi ved at få sat skub i vindmølleudbygningen.

- Vindmølleindustrien har i en lang årrække været en stabil kilde til vækst og arbejdspladser i Danmark. Nu er industrien under pres, og regeringen har selv erkendt, at krisen er værre end ventet, og så bør den også være klar til at ændre strategi for at sikre danske arbejdspladser. Virksomheder som Vestas har brug for et sundt hjemmemarked. Derfor bør regeringen i de igangværende energiforhandlinger sætte gang i udbygningen af kystnære vindmøller, siger næstformand hos 3F, Johnny Skovengaard.

Forhandlingerne om et nyt energiforlig ventes at blive genoptaget torsdag den 19. januar 2012 efter at have ligget stille hen over nytåret.

12. januar 2012

rammeordning for udbygning:

Sådan kan en rammeordning for udbygning med kystnære havvindmølleparker se ud:

 • En samlet ramme for udbygning af kystnære havvindmølleparker på 1.000 MW i perioden 2012-2017
 • Elafregningspris på 80 øre/kWt for 50.000 fuldlasttimer
 • Eltransmissionsudgifter betales af Energinet.dk efter de samme regler som "udbuds-havvindmølleparker"
 • Mindst 50 % af den bestemmende indflydelse i projektet skal være lokalt forankret. Det kan både være lokale laug, privatpersoner, kommuner, lokale energiforsyningsselskaber og/eller private virksomheder - tilladelser bevilges under størst mulig hensyntagen til lokalsamfundet og med størst mulig lokal investering
 • Etableringen sker i henhold til "åben-dør-proceduren" uden udbud af udbygningsarealerne.

yderligere oplysninger:

 • Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ayfer Baykal, via pressechef Morten Rixen, mobil: 51 68 06 19
 • Formand for NRGi amba og Havvind Århus Bugt (HÅB), Søren Egge Rasmussen tlf. 22 15 64 72
 • Borgmester i Sønderborg Kommune, Aase Nyegaard, tlf. 27 90 02 18
 • Næstformand i 3F, Johnny Skovengaard, kontaktes via Jesper Lund-Larsen, tlf. 21 45 74 32

Hvad er kystnære havvindmøller?

Kystnære havvindmøller er - som navnet siger - vindmøller, der bliver opført tæt på kysten. Dermed er der mange penge at spare i forhold til de dyre anlægsudgifter, der skal til for at opføre dem langt fra kysten. I dag er der ikke mulighed for at opføre dem rentabelt, fordi reglerne forhindrer det.

Hvem står bag initiativet?

 • København: Københavns Kommune og Københavns Energi
 • Aarhus: Havvind Aarhus Bugt (Brabrand Elnet, NRGi, Galten Elværk, Viby Elværk, Vindmøllelaug Aarhus Bugt og Østjysk Energi)
 • Sønderborg: ProjectZero, SE (SYD ENERGI), Bitten og Mads Clausens Fond og Linak-ansøgning hos Energistyrelsen

Cookiepolitik