I år kommer geotermien!


Allerede i februar måned 2012 bliver varmen i Sønderborg med ét meget grønnere, når Sønderborg Fjernvarme tager en del af det helt nye geotermianlæg i brug. Her sættes flis-anlægget med to massive 10 MW fliskedler i drift og vil være med til at forsyne de ca. 10.000 husstande og virksomheder der er tilsluttet fjernvarmenettet. Hele anlægget med de store varmepumper og overfladeanlægget i Spang tages i brug i sensommeren 2012 og vil reducere Sønderborg-områdets CO2-udledning med mere end 25.000 tons.

Sønderborg Fjernvarme har i 2011 arbejdet hårdt med opførelsen af det store anlæg på Vestermark, første spadestik blev taget den 23. marts 2011 og allerede den 16. september 2011 blev der holdt rejsegilde. I Spang er et overfladeanlæg med pumper og varmevekslere ved at blive opført, og i løbet af sommeren og efteråret 2011 etablerede Sønderborg Fjernvarme en transmissionsledning mellem de to anlæg.

Geotermi-anlægget spiller en vigtig rolle i omstillingen til grøn fjernvarme, der er en hjørnesten i ProjectZero visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område. Ud over geotermi-anlægget har både Sønderborg og Broager Fjernvarme store solvarmeanlæg i drift der også leverer CO2-neutral fjernvarme.

Gråsten Fjernvarme har påbegyndt opførelsen af det hidtil største solvarmeanlæg der - kombineret med et stort flisanlæg - kommer til at dække mere end en tredjedel af forbruget selvom selskabet står overfor en stor udvidelse af dækningen i byen.

CE

3. januar 2012

Co2-udledning i Sønderborg Kommune

En borger i Sønderborg Kommune udledte i 2007 i gennemsnit 8,8 tons CO2. Heraf kommer 2,8 tons eller 32 % fra den energi vi bruger til opvarmning og varmt vand. I byområderne er fjernvarme den billigste og mest klimavenlige opvarmningsform og med det nye geotermianlæg reduceres CO2-udledningen i Sønderborg Kommune væsentligt.

Cookiepolitik