Hvad skal der til for at vi ændrer vores vaner ved forbrug af el, vand og varme?


Hvad skal der til for at vi ændrer vores vaner ved forbrug af el, vand og varme?

Hvordan påvirkes vi smartest til at blive bevidste om vores daglige adfærd ved elforbrug, forbrug af varme og vand? Og hvordan vil vi reagere, hvis vi dagligt får en status på hvor meget CO2 der er udledt fra boligen dagen før?

Alexandra Instituttet, Saseco, SE og ProjectZero inviterede borgere til workshop for at finde frem til de helt rigtige og de gode muligheder for at få borgere til at ændre vaner ved det daglige el-, vand- og varmeforbrug. Via det digitale værktøj E-butler fra Saseco, var det muligt for de 6 testpersoner at se deres eget samlede forbrug af både el, vand og varme grafisk opstillet i kWh og m3, på en computerskærm. Programmet gav deltagerne mulighed for at sammenligne forbruget med ugen før, eller samme dag året før, hvilket gerne skulle motivere brugeren til at ændre adfærd til det bedre, hvis forbruget viser sig at være højt.

Det gjorde et betydeligt indtryk på workshoppens deltagere at se hvor stort udslag der fremkommer på strømtavlen, bare ved at tørre tøjet i tumbleren. Og for enkelte af deltagerne var husstandens stand-by forbrug af strøm en helt ny ukendt verden. Kunsten er at gøre flere borgere opmærksomme på eget forbrug og derved også eget CO2-udslip og så er der endda penge at spare.

Workshoppens deltagere var mere end optaget af E-butler

Vi er alle forskellige og gør tingene forskelligt

Vi er alle forskellige, vi stemmer forskelligt, vi læser forskellige aviser og vi søger på forskellige ting på internettet. Men fælles for alle deltagerne i workshoppen var ønsket om en statusopdatering på boligens forbrug af el, vand og varme ville være af stor relevans, det betyder at opdateringen dagligt eller ugentligt vil kunne rekvireres via mail eller pr. sms. En enkelt deltager vil helst have en sms-alarm, når forbruget steg voldsomt.

Workshoppens resultater var til stor gavn for SE, ProjectZero, Alexandrainstituttet og ikke mindst Saseco, som fik feedback på deres program E-butler.

LJ

31. januar 2012

Elforbruget på din smartphone

Cookiepolitik