Har du den rette indstilling...

- af dit naturgasfyr

Sønderborg-området har knap 7000 naturgasfyr, og der er energibesparelser på 5-10 % at hente ved at sørge for den rette indstilling af naturgasfyret. Du kan selv tjekke fyrets indstillinger og bringe husets CO2-udslip ned.

Den rigtige indstilling afhænger af familiens behov og er forskellig fra hus til hus. Det afhænger af størrelsen på huset, af radiatorerne, isoleringen, vinduerne og af, hvilken temperatur der ønskes i boligen. Derfor er det ikke sikkert, at vvs-installatøren har haft mulighed for at finindstille klimastyringen, så den passer til netop dit hus og varmebehov.

Det varme vand skal være mindst 55 grader
Jo lavere termostaten står, jo mindre naturgas bruger man, men det varme brugsvand bør være mindst 55 grader, så man undgår dannelse af bakterier i varmtvandsbeholderen.

Skru op for radiatoren, ned for termostaten
Termostaten til varmen kan derimod med stor fordel komme så langt ned i grader som muligt, og her gælder det om at skrue højt op for radiator-termostaterne og langt ned for termostaten på gasfyret.

Termometret svinger - det er helt normalt.
Temperaturen kan falde helt ned til 20 grader, når der ingen varmebehov er. Mens fyret producerer varmt brugsvand, kan temperaturen nå helt op på 80 grader.

Hold øje med vandstanden.
Det er rigeligt at trykket står på 1,0 bar. Fyld ikke vand på, inden trykket er under 1,0 bar. På den måde undgår man, at fyret stopper uventet.

Læs mere her om indstilling af naturgasfyr

Kilde DONG energy

9. januar 2012Cookiepolitik