OJs klimaindsats kommer hele vejen rundt

Alle sten bliver vendt hos nyt ZEROcompany der bl.a. med medarbejdernes hjælp har taget store skridt for at nedbringe energiforbruget og reducere CO2-udledningen.

Sønderborg-virksomheden OJ Electronics blev i 2011 medlem af ProjectZeros ZEROcompany program med målet om en 10 % reduktion af virksomhedens CO2-udledning inden udgangen af indeværende regnskabsår. Til trods for at OJ Electronics er en virksomhed i vækst er det lykkedes at nedbringe energiforbruget til varme med 17,4 % og elforbruget med 10,2 % til dato. Virksomhedens mål er at reducere den årlige udledning med næsten 50 ton CO2 i 2011/2012.

Medarbejderne gav det sidste ryk

Indsatsen startede med 6 måneders forundersøgelser der resulterede i 49 forslag til energieffektiviseringer hos virksomheden. Heraf blev 14 tiltag udvalgt og igangsat. Der er bl.a. blevet installeret ny køling af virksomhedens serverrum, ventilationen er gjort mere effektiv og IT-udstyret er blevet gjort mere energieffektivt.

Det har dog været medarbejdernes gode energiadfærd der har givet det sidste ryk i forhold til elforbruget. OJ Electronics```` to "Cleantech-ambassadører" har været på tur rundt i de forskellige afdelinger for at fortælle om indsatsen og hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage. Det kunne efterfølgende ses på energiregnskabet og medarbejderne slukker nu efter sig når de ikke bruger lys eller andet udstyr fortæller Henrik C. Laue, som er ansvarlig for virksomhedens egen indsats på klima og energiområdet.

Energistyring giver pote

Henrik C. Laue følger udviklingen i energiforbruget nøje. Det har vist sig at give pote da den præcise energistyring viste et uventet spring i elforbruget i september og oktober. Det viste sig at være en fejl i serverrummets køleanlæg der gjorde at det konstant kørte og brugte alt for meget energi.

Klima og bæredygtighed er et vigtigt parameter for kunderne

Bæredygtighed er af højeste prioritet hos OJ Electronics, der har lavet et stort arbejde for at forankre virksomhedens klima- og miljøindsats dybt i virksomhedens strategi for fremtiden. En af årsagerne til dette er at bæredygtighed er et afgørende parameter for både virksomhedens kunder og egne medarbejdere. Det handler både om at være en god samarbejdspartner og at være en god arbejdsplads. Virksomhedens anden "Cleantech-ambassadør", Anette Christensen, kan fortælle at flere kunder har rost virksomhedens indsats. Det interne nyhedsbrev "Vores Nyheder" fra OJ Electronics citerer blandt andet en kunde for at komme med følgende udtalelse: "Det har stor værdi for os, at OJ understøtter det budskab, vi giver vores kunder. Den ansvarlighed gør, at kunderne kan have tillid til os, når vi siger, at vi er miljøbevidste."

CEOJ Electronics udvikler, producerer og markedsfører intelligente styringer til bl.a. ventilation og udluftning. Virksomhedens produkter er meget energieffektive og hjælper kunderne med at reducere deres energiforbrug og CO2-udledning. Her viser "Cleantech-ambassadør" Henrik C. Laue nogle af virksomhedens produkter

21. februar 2012Vedligeholdelsestekniker Søren Frede Quast viser nogle af virksomhedens tiltage frem, her er det en af virksomhedens 16 nye energieffektive cirkulationspumperOJ Electronics medarbejdere inddrages aktivt i virksomhedens klimaindsats. Her ses en af mange opgørelser med et målebånd der repræsenterer virksomhedens fremskridt så medarbejderne kan følge udviklingen

ZEROcompany programmet

Hvis du vil tilmelde din virksomhed til ZEROcompany programmet eller høre mere om jeres muligheder for deltagelse, så kontakt projektleder hos ProjectZero, Christian Eriksen på telefon 20 73 89 43 eller e-mail: christian.eriksen@projectzero.dkOJ Electronics bruger selvfølgelig lysstyring fra Servodan, endnu et ZEROcompany der næsten er naboer til OJ Electronics på Stenager i Sønderborg

Cookiepolitik