Og hvad med CO2 i vores vareforbrug?

Verden står overfor store udfordringer med at realisere FN´s 2-graders temperaturstignings-scenarie for 2050, som forudsætter at landenes CO2-udledninger sænkes til gennemsnitligt 2,2 ton for hver af de 9 mia mennesker, som Jorden forventes at rumme i 2050.

Det er vigtigt at byerne gør en særlig indsats for at reducere CO2-udledningen, men det nytter CO2-mæssigt ikke noget at flytte vareproduktionen andre steder hen - det er forbruget som styrer CO2-udledningen.

ProjectZero igangsatte i 2008 sammen med bl.a. Verdensnaturfonden Low-Carbon-City-Development projektet, som bl.a. skulle afklare, hvordan byernes carbon-footprint ville se ud såfremt vi medregner byens "importerede varer" og modregner "eksporterede varer" - de såkaldte embedded emissions.

Igennem de sidste 8 måneder har den canadiske forsker Bas Straatman sammen med forskere fra SDU, under ledelse af professor Steen Rasmussen, kortlagt dette på baggrund af specialkørsler på statistiske input/output-data for en række danske byer omfattende bl.a. Sønderborg, København og Aarhus.

Kørslerne viser, at der er stor variation imellem byerne og at byernes carbon-footprint (i CO2-ækvivalenter) generelt dobles, når man inddrager import og eksport af varer. Resultaterne viser, at der de kommende 40 år venter byerne langt større udfordringer med at reducere CO2-udledningen til FN´s anbefalede 2,2 ton per indbygger globalt, end blot et ensidigt fokus på at reducere byernes egne (produktions) emissioner. Tallene og udfordringen bekræftes af undersøgelser gennemført af NIRAS konsulenterne.

I løbet af kort tid vil forskerne afslutte LCCD-projektet og formelt rapportere dets resultater. Her bliver det spændende at få de eksakte tal for CO2-udledningen relateret til Sønderborg-områdets vareimport og -export.

Low Carbon City Development projektet er økonomisk finansieret af bl.a. WWF, Bitten & Mads Clausens fond, Region Syddanmark og ISSP. Læs mere her

Billederne viser deltagerne i seneste projektmøde afholdt i uge 7 på DONG Energy i Skærbæk.

PR


Helle Knudsen (Region Syddanmark) diskuterer med Bas Straatman (SDU) og Charles Nielsen (DONG Energy)

22. februar 2012Kasper Damm Mikkelsen, NIRAS fortalte om CO2 relateret til verdens varestrømmeBas Straatmann (ISSP/SDU)

Londons carbon-footprint

London gennemførte for nogle år siden studier som viste at byens reelle carbon-footprint ikke var de 5 ton per indbygger som var resultatet af energiforbruget i London, men det dobbelte når man medregnede CO2-udledning relateret til importen af varer/ydelser. Fødevarer spiller i denne situation en stor rolle. Londons klimaplan indeholder derfor ikke overraskende anbefalinger om at reducere fødevarespildet markant samt en ambition om at flere af byens indbyggere bliver vegetarer.Professor Steen Rasmussen, formand for ISSP, SDU

Cookiepolitik