Fra fattige nomader til verdens rigeste – rejsebrev #1 fra ProjectZeros udsendte medarbejder i MASDAR City


MASDAR City

Rejsebrev fra ProjectZeros udsendte medarbejder Anders Mouritsen, som p.t. opholder sig i MASDAR City, "byggeplads" for verdens mest ambitiøse bæredygtighedsprojekt med en samlet anlægssum på 22 mia dollars.

I min spændende rejse gennem de Forenede Arabiske Emirater ser man udvikling overalt. Hvis det ikke er en ny skyskraber der bliver bygget, er det en ny Moske eller endnu et af de utallige og enorme shopping centre som Emiraterne søger tilflugt til når det er varmest.

Masdar City, i udkanten af Abu Dhabi, er et andet godt eksempel på denne udvikling og de ekstreme ambitioner Emiraterne lægger for dagsordenen. Opførelsen af denne nye bydel i Abu Dhabi har til formål at skabe et 100 % energi effektivt og CO2 neutralt samfund, som hovedsageligt skal bruges til forskning. Det er også denne by jeg bebor de første 5 måneder af 2012. Her tager jeg mit sidste semester af min civil ingeniør uddannelse på Masdar Institute og samtidig samler jeg erfaringer til ProjectZero A/S, hvor jeg i over 3 år har haft mit studie job.

Masdar City blev påbegyndt i 2008 og skal have første byggefase klar i 2015, hvor hele Masdar Institute samt de første residensbygninger og virksomhedsbygninger skal være færdige. Den endelige by skal stå færdig i 2025 og dække et areal på 6 km2. Hele byen og dens detaljerede infrastruktur har det svimlende budget på $22 milliarder.

Projektet er en vigtig del af den nye vækst strategi fra de Forenede Arabiske Emirater, hvor man vil satse stort på vedvarende energi samt opbygge et internationalt centrum for energipolitik og energiregulering. Hertil kan det nævnes at Siemens GmbH og IRENA (International Renewable Energy Agency) har valgt at opbygge forskningscentre i Masdar City. Det forventes videre, at mange flere globale firmaer og organisationer vil få interesse for det hurtigt voksende og ambitiøse projekt og ligeledes vil være en del af det.

Denne utrolige vækst og samfundsmæssige komfort har dog ikke været en realitet i en længere periode i Emiraterne. Faktisk, hvis vi kigger lidt mere end 40 år tilbage i tiden, var stort set alle Emiraterne og de omkringliggende Arabiske lande mere eller mindre ubeboede. Ligeledes fandtes de storslåede byer som Dubai og Abu Dhabi heller ikke. I stedet levede de knap 200.000 indbyggere som nomader og fiskere spredt rundt ved de frodige oaser. På billedet ses hvordan en standard hytte så ud dengang.

Til dags dato er befolkningen vokset til i alt 8,3 millioner indbyggere, hvor knap 20 % er indfødte og har Emiratisk pas. Alle andre er valfartet til landet for at nyde godt af de mange penge som olien har bragt efter den blev fundet i slutningen af 60'erne. Således er den lille stenhytte blevet skiftet ud med de høje bygninger som ses på billedet af Abu Dhabis skyline.

Om udviklingen ingen ende har, må tiden vise. Sikkert er dog, at de Forenede Arabiske Emirater forsøger tungt at sætte sig på udviklingen af nye vedvarende energi teknologier samt opsætte rammer for et energipolitisk centrum. I løbet af min opholds tid her, vil jeg følge dette nøje og sende flere nyhedsbreve til ZEROnyt.

En stor tak til Nordea Sønderborg og BHJ Fonden for økonomisk hjælp til at kunne realisere mit ophold i MASDAR.

AM

28. februar 2012En standard hytte fra 1960´erne i De Forenede Arabiske EmiraterMASDAR City - insideProjectZeros udsendte medarbejder Anders MouritsenAbu Dhabi skyline

Cookiepolitik