Sønderborg forpligter sig til energi-rigtig renovering af sociale boligbyggerier

Billedet er fra CASH-konferencen i Bruxelles med de deltagende byer repræsenteret - viceborgmester Tage Petersen, Sønderborg, er nummer tre fra højre.

Sønderborg har sammen med ni andre europæiske byer underskrevet en erklæring, hvori kommunen forpligter sig til at løfte opgaven med energirenovering i socialt boligbyggeri bedst muligt. Det skete på den afsluttende CASH konference i Bruxelles.

Viceborgmester Tage Petersen repræsenterede Sønderborg Kommune ved CASH-konferencen, som var afslutning på et EU-projekt, som Sønderborg har deltaget i i to et halvt år.

"CASH-projektet har været godt og lærerigt for os. Det passer godt ind i byrådets overordnede strategi omkring CO2-reduktion og bæredygtighed, og jeg mener, vi helt konkret i Bruxelles fik gode anvisninger med hjem på, hvordan nye projekter og samarbejdsrelationer kan få støtte fra EU," siger Tage Petersen efter konferencen.

Konferencens tema var nye løsninger og fremme af nye EU-politikker for energivenlig renovering af socialt boligbyggeri - med ni konkrete anbefalinger til at udnytte EU's strukturfonde til energirenovering. ProjectZeros masterplan og den grønne fjernvarme i Sønderborg blev på konferencen fremhævet som "best pratice".

I projektperioden har hver by i CASH-projektet haft et temaseminar. I Sønderborg fremkaldte seminaret i maj i år begejstring hos deltagerne for en række grønne løsninger - bl.a. så gæsterne grøn fjernvarme hos Sønderborg Fjernvarme, spændende nybyggeri og store totalrenoveringer i lokale boligforeninger.

Evt. yderligere informationer fås hos viceborgmester Tage Petersen, tlf. 2790 0228 og klimakoordinator Lene Sternsdorf, tlf. 2790 6636.

14. december
Peter Rathje

14. december 2012

FAKTA

  • CASH står for Cities' Action for Substainable Housing og er et projekt under URBACT, som handler om bæredygtig byudvikling.

  • Sønderborg Kommune har haft rollen som lokal koordinator i et samarbejde med tre boligforeninger, ProjectZero samt rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer

  • CASH projektet samler et netværk af ti europæiske byer og en region, koordineret af byen Echirolles (Frankrig). De øvrige deltagere er Bridgend i England, Brindisi i Italien, Rhône Alpes Regional Council i Frankrig, Echirolles i Frankrig, Frankfurt i Tyskland, Les Mureaux i Frankrig, Eordea i Grækenland, Tatabanya i Ungarn, Utrecht i Holland og Yambol i Belgien

  • Formålet er at foreslå nye løsninger og fremme nye EU-politikker for energivenlig renovering af socialt boligbyggeri

Cookiepolitik