OJ Electronics tager ansvar

Som ZEROcompany har OJ Electronics reduceret CO2-udledningen med 10 %, men firmaet stopper ikke her.

ZEROcompanies er en række af virksomheder i Sønderborg-området, som har valgt at gå forrest i arbejdet med at gøre området CO2-neutral i 2029. En af dem er OJ Electronics i Sønderborg.

Som de øvrige ZEROcompanies har OJ Electronics sat sig for aktivt at være med til at reducere CO2-udledningen. Målet, de satte sig, var en 10 % reduktion inden for et år.

"Vi startede med at analysere vores energiforbrug og fandt hurtigt ting, som vi kunne gøre noget ved her og nu. Det var blandt andet køling af vores serverrum, hvor vi er gået fra aircondition til køling med luft udefra. Vi skiftede også straks de gamle cirkulationspumper ud med nye og mere energieffektive," fortæller Henrik Laue, som er energiansvarlig internt på OJ Electronics.

"I produktionsanlægget fandt vi maskiner, der ikke blev udnyttet 100 %hver dag, men som alligevel stod tændte. Vi besluttede så at samle produktionen på færre dage. For eksempel ved loddemaskinen samlede vi produktionen på tre af ugens dage, så maskinen kunne være slukket de to øvrige dage," forklarer han.

Involvering af medarbejdere

"Det er også klart, at medarbejdernes adfærd har indflydelse på energiforbruget og dermed CO2- udslippet. Derfor var det en vigtig opgave at involvere medarbejderne. Det førte blandt andet til, at vi satte en postkasse op, hvor medarbejdere kan lægge deres forslag til forbedringer. Og det viste sig hurtigt at være en rigtig god idé, for vi har nu modtaget over 70 forslag," smiler Henrik Laue tilfreds.

"For at alle skulle have mulighed for at følge med i processen, hang vi et centimeter målebånd op i alle afdelinger. Båndet illustrerede, hvor meget CO2 vi højst måtte udlede, hvis vi skulle nå målet om en 10 % reduktion. Måned for måned klippede vi i båndet, efterhånden som "kvoten" blev brugt. Da der var gået et år, var der ikke ret mange millimeter tilbage, men det betød samtidig, at vi havde nået vores mål, og det blev fejret med CO2 kage i kantinen for alle 140 medarbejdere," fortæller Merete Eskildsen, som er ekstern energiansvarlig.

Nye mål er sat

Men hos OJ Electronics hviler man ikke på laurbærene. Et nyt mål er sat, og det er at reducere udslippet med yderligere 5 %.

"Vi er stadig ikke færdige med gennemgangen af de 70 indkomne forslag, og mon ikke vi her finder flere gode idéer til at nedsætte energiforbruget. Gennem nyhedsbreve kan medarbejderne følge med i alle de nye tiltag," siger Henrik Laue.

"Det er selvfølgelig overvejende forbruget af elektricitet, der kan pilles ved, men idet vi har fjernvarme i huset, der jo i Sønderborg er baseret på geotermi, kan vi også tage det med i regnskabet. Det har vi dog ikke gjort endnu," fortæller han.
Også eksternt kan OJ Electronics mærke effekten af virksomhedens grønne profil.

"Vore kunder har taget godt imod vore greentech produkter, som for eksempel ventilationsanlægget, hvor vi har kunnet reducere CO2-belastningen med over 65 %. Også med hensyn til rekruttering har det spillet ind, at vi er en virksomhed, der tager ansvar. Vi kan mærke, at folk gerne søger job hos os," siger Merete Eskildsen.

"Generelt kan man sige, at energieffektivitet er blevet en integreret del af vores produktudvikling, og det indgår også i udvælgelsen af underleverandører og samarbejdspartnere," slutter hun.

Fakta om ZEROcompany

Der er nu 39 virksomheder i ZEROcompany programmet og flere er på vej. ZEROcompanies er de virksomheder, som går forrest i arbejdet med at gøre Sønderborg-området CO2-neutral i 2029.

Alle virksomheder har lagt en ambitiøs og målbar klimastrategi med en målsætning om at reducere CO2-udledningen med minimum 10 % inden for et år. Læs mere om ZEROcompany her.

Hvis du vil tilmelde din virksomhed til ZEROcompany-programmet eller høre mere om jeres muligheder for deltagelse, så kontakt projektleder hos ProjectZero, Carina Pedersen på telefon 60 60 13 59 eller e-mail carina.pedersen@projectzero.dkArtikel fra "5 år med ProjectZero"
Tillæg til Budstikken uge 39 2012

LJ
5. december 2012

3. december 2012

Cookiepolitik