Mens vi venter på den hvide røg fra Doha

I disse dage mødes verdens klima-politikere, NGO´er, forretningsfolk etc. til årets COP-møde, denne gang i Doha, hovedstaden i Qatar. Mens planetens ubalancer bliver større og større, er der dog fortsat intet som tyder på, at der på tværs af økonomierne kan skabes mekanismer som understøtter den store omstilling til bæredygtig udvikling.

I stigende grad er ekstremt vejr og følgeskaderne blevet en del af hverdagen overalt på planeten. Og ifølge Det internationale Energiagentur er vi godt på vej mod 6 graders skræk-scenariet, som for alvor kan true den nuværende bosætning for både dyr, mennesker og planter. Mere end 90 % af verdens energiforbrug er fortsat baseret på fossile brændsler. Verdens olieproduktion toppede i 2006 og i Danmark faldt olieproduktionen i det forløbne år med 9 % og gasproduktionen med 16 %. Der er behov for den store omstilling og de gule advarselslamper blinker nu fra mange fronter.

Hvor værktøjskassen burde være grøn, fokuseres der i stedet på gas fra skifer og olie fra tjæresand, som udfordrer klimaet yderligere, men styrker de nationale økonomier, i hvert fald i en periode.


Behov for den lokale omstilling

Derfor er det altafgørende at verdens byer, store som små, igangsætter den lokale omstilling. Hjælper borgere og virksomheder med at spare på energien, tage ansvar og i samarbejde etablere lokal grøn energiproduktion. Energirenoverer boliger og bygninger og stiller om til grøn fjernvarme og -køling. Sikrer at alt nybyggeri kan forsyne sig selv med egen grøn energiproduktion, skaber grønne og CO2-neutrale transportløsninger o.s.v.

Og der er heldigvis masser af gode eksempler på at ansvarlige politikere overalt i verden skuer fremad og skaber lokal forandring, alt imens vi venter på den hvide røg fra COP18.

Men røgen er foreløbig sort, for energiforbruget til ørkenbyen Doha og dens knap 400.000 indbyggere er fortsat baseret på fossile brændsler.


Danmark i global front på energi & klima

Doha-mandagen bragte dog én positiv nyhed, nemlig at Danmark scorede højest på Climate Change Performance Index 2013, som German Watch netop har offentliggjort sammen med en række NGO-organisationer. Danmark roses for lavere CO2-emisioner, og folketingets ambitiøse plan for et fossilfrit Danmark i 2050, men hvorfor egentlig vente så længe …?

Læs mere om om The Climate Change Performance index og Danmarks scoring her

PR
5. december 2012

5. december 2012

COP

Conference of Parties, årligt mødeforum etableret af FN i 1995 med fokus på klimaforandringerne. I 1997 blev Kyoto Protokollen underskrevet og der blev aftalt bindende CO2-reduktionsforpligtelser for de industrialiserede lande. I 2010 fastslog COP16 i Cancun at temperatur-stigningen skulle holdes under 2 grader C.

Cookiepolitik