Bygma Sønderborg tager ansvar for klimaudfordringen

Endnu et hold virksomheder i Sønderborg-området er nu i gang med et læringsforløb om klimaledelse, der klæder virksomhederne på til klimabevidsthed. Som ZEROcompany går man forrest i visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029.

Adgangsbilletten til ZEROcompany programmet er et læringsforløb om klimaledelse. Den 29. november 2012 startede et nyt hold med 8 virksomheder, der alle ønsker at demonstrere ansvarlighed for klimaet og samtidig spare energi og penge.

"Vi har valgt at deltage i ZEROcompany læringsforløbet for at blive endnu bedre. Klima skal være på dagsordnen til alle personalemøder, og vi bør bruge det endnu mere i vores markedsføring," udtaler direktør for Bygma Sønderborg, Sten Kristoffersen, som også er med i Bygma Gruppens CSR-udvalg, og fortsætter, "som ZEROcompany bliver vi en del af et stærkt netværk i Sønderborg-området, der alle har klima på dagsordnen. Det er vigtigt for os også at tænke lokalt, da vores kunder er lokale, primært lokale håndværkere."

Bygma Sønderborg er én af de otte virksomheder, der er i gang med læringsforløbet. Hos Bygma Gruppen har man en overordnet CSR strategi, der omfatter alle landets 57 Bygma afdelinger og indebærer en energiambassadør i hver forretning. 150 ansatte har allerede været på Bygmas "energirenoveringskurser", så de også kan hjælpe kunderne på vej til et bedre klima.

Bygma Sønderborg er en af de meget aktive forretninger i Bygma Gruppen. Udover at være test-forretning for LED-belysning har afdelingen blandt andet udskiftet halvdelen af deres diesel-trucks med nye klimavenlige el-trucks, resten følger efter løbende.

"Der er stor fokus på adfærd, og vi har vores egne skilte, der sættes på bl.a. radiatorer og stikkontakter, så vi mindes om den energirigtige adfærd," siger direktør Sten Kristoffersen.

Følgende virksomheder deltager i læringsforløbet og bliver snart ZEROcompanies:

· Bygma Sønderborg
· DFT Presswork
· Dybbøl Efterskole
· EUC Syd
· Høier og Vendelbo
· Idrætshøjskolen
· KPMG
· Privatskolen Als

Bygma Sønderborg og de andre virksomheder fortsætter læringsforløbet den 9. januar 2013, hvor emnet er CO2-reduktioner og virkemidler. Det sidste kursusmodul er den 23. januar, hvor virksomhederne får værktøjer til medarbejderinddragelse og branding.

Din virksomhed kan også blive ZEROcompany. Læs mere om programmet her og tilmeld din virksomhed til næste læringsforløb om klimaledelse allerede nu. Kontakt projektleder Carina Pedersen på 6550 8194 eller send en mail på carina.pedersen@projectzero.dk .

CP
12. december 2012

11. december 2012Der blev lyttet intenst, da Christian Eriksen fra ProjectZero fortalte om strategiske overvejelser.Sten Kristoffersen fra Bygma Sønderborg og Jesper T. Simonsen fra Høier og Vendelbo diskuterer klimastrategier til klimaledelsesførløbet den 29. november 2012.Bygma har en overordnet CSR-strategi, der omfatter alle landets 57 Bygma afdelinger.

Cookiepolitik