Få tilskud til energirenovering hos et energiselskab

Det er de færreste der ved det, men mange energiselskaber er villige til at betale dig for at spare på energien. Derved kan du spare penge allerede fra det øjeblik hvor du investerer i renoveringer, som nedsætter dit energiforbrug.

Energiselskaberne i Danmark har fået til opgave at sørge for, at vi alle sammen sparer på energien og dermed nedbringer CO2-udslippet. Ved at købe din CO2-besparelse, kan energiselskabet dokumentere at de har bidraget positivt til nedbringelse af CO2-udledningen.

Du skal have tilsagn fra et energiselskab inden du går i gang med energirenoveringen, da du ikke kan få tilskuddet per efterbevilling. Tilskuddene kan variere fra energiselskab til energiselskab og alt efter hvilken type energiforbedring der er tale om. Det vil ofte være en fast pris per sparet kilowattime på et år. Typisk mellem 20-40 øre per kilowattime.

Hvis du for eksempel hulmursisolerer dit hus på 120 m2 for omkring 11.000 kroner, vil energibesparelsen typisk ligge på omkring 100 kWh/år/m2. Dette kan give 3000-4000 kroner i tilskud.

Jane og Erik Steg fra Gråsten havde efter et besøg af ZEROboligs energivejleder Charlie Lemtorp, bl.a. fået anbefalet at udskifte deres oliefyr til en mere energivenlig varmekilde. Parret besluttede sig for at få installeret en varmepumpe, og fik et fordelagtigt tilbud fra Broager VVS ApS v/Arne Hadberg. Det var håndværkeren selv som oplyste parret om tilskudsordningen.

Energitilskuddet var på 5.605 kroner, og blev regnet med i tilbuddet. "Det var en positiv overraskelse for os, da vi ikke havde hørt om ordningen før Arne præsenterede den for os i tilbuddet" fortæller en tilfreds Jane.

Broager VVS v/Arne Hadberg har en fast ordning med www.energibolig.dk når han skal beregne energitilskud til sine kunder. Selvom ordningen koster ham penge, er han ikke i tvivl om, at det kan betale sig på sigt: "Jeg tror på, at når jeg regner et tilskud med i mine tilbud, er det med til at motivere kunderne til at gennemføre energirenoveringen. Herudover synes jeg, at det er god service til mine kunder", fortæller Arne Hadberg afsluttende.

For parret stopper energirenoveringerne ikke her. De er allerede i gang med nye planer om nyt tag og installering af solceller.

www.energisparesiden.dk kan du se hvilke energiselskaber der giver det bedste tilskud til netop din energirenovering. Du behøver nemlig ikke at få tilskuddet fra dit lokale energiselskab.

PB
28. august 2012


28. august 2012

Cookiepolitik