Energirenovering af de private boliger behøver økonomiske incitamenter

Uden et direkte økonomisk incitament for boligejerne risikerer den positive udvikling i energirenovering af de private boliger at blive sat i stå. Både Svendborgs GO2Green og Sønderborgs ProjectZero, begge fokuseret på at skabe beskæftigelse i den hårdt trængte byggebranche, er bekymret for planerne om at fjerne den planlagte energirenoveringspulje fra Finansloven 2013.

Det var et vigtigt element i energiforliget fra marts 2012 at oprette en energirenoveringspulje på 500 mio. kroner i 2013 og tilsvarende beløb i 2014 målrettet den private boligejer. Puljen var allerede en del af sidste års finanslovsforhandlinger mellem regeringen og Enhedslisten. Den ordning skulle erstatte den nuværende håndværkerfradragsordning. Imidlertid er energirenoveringspuljen skrottet i forslaget til Finansloven 2013.

Argumentet for at skrotte puljen er, at bl.a. biogas og solceller boomer mere, end regeringen havde regnet med. Det er dog ikke nok kun at fokusere på vedvarende energi, hvis energiforligets reduktionsmål skal nås. Derfor skal der også energirenoveres. Og der er ikke tid til at vente på Energistyrelsens strategi for energirenovering ved udgangen af 2013 - den positive tendens med energirenovering, som både skaber CO2-reduktioner og beskæftigelse, risikerer at stoppe, hvis der ikke fortsat sikres et tilskud.

Desuden fortæller erfaringerne fra GO2Green og ProjectZero, at flertallet af boligejerne både ønsker mere isolering i hulmur og loft, nye vinduer, tætning af boligen, etc. og samtidig installere vedvarende energi. Der er altså ikke tale om enten energirenovering eller vedvarende energi, men både og.

De danske husholdninger står for ca. 40% af det samlede danske energiforbrug, og derfor er der også sund grøn fornuft i kontinuerligt at give grønne gulerødder til husejerne, så boligerne bliver energioptimeret. Når vi tillige ser på den fortsatte høje ledighed, der er indenfor bl.a. håndværkerfagene, vil energirenoverings-puljen også være med til at skabe flere lokale grønne jobs.

"Energirenovering giver lokal vækst," mener Jesper Lund-Larsen miljøpolitiskkonsulent i 3F og fortsætter, "vores analyser viser, at for hver 100.000 kroner, der energirenoveres for, går der 42.000 kroner tilbage til de offentlige kasser - udover den vækst i beskæftigelsen det giver til håndværksvirksomheder. Samtidig giver det vækst hos udstyrsleverandører af vinduer, isolering, varmepumper, solceller etc."

Dansk Byggeri vurderer, at håndværkerfradragsordningen har haft en beskæftigelseseffekt på 3.400, men at den endelige effekt er langt større. For ofte er investeringen i boligen jo større en håndværkerfradraget, og dermed giver det en multiplikatoreffekt af de offentlige midler og medvirker til at mindske arbejdsløsheden i stedet for at øge den.

Læs pressemeddelelsen her

ProjectZero
30. august 2012

30. august 2012Cookiepolitik