Europæiske gæster blev inspireret i Sønderborg-områdetGæsterne kunne se lige ind i hjertet på Kraftvarmeværkets massive affaldsovn

Energy Tour i Sønderborg-området imponerede prominente gæster fra den europæiske fjernvarme og kølebranche, og blev inspireret af områdets visioner og projekter.

Der var glade miner da Sønderborg-området onsdag den 25. april 2012 havde besøg af 50 medlemmer fra de europæiske brancheorganisationer Euroheat and Power og European Technology platform on Renewable Heating and Cooling.

Danfoss og ProjectZero havde på dagen arrangeret en Energy Tour i kommunen, der blandt andet bød på virksomhedsbesøg og en introduktion til områdets grønne fjernvarme. Energy Touren gav ny inspiration til gæsterne, der udtrykte stor beundring for de mange spændende tiltag.

Gæsterne besøgte Danmark for at deltage i organisationernes årlige konference der i år afholdtes i København, men havde revet en dag ud af kalenderen for at besøge Sønderborg og høre om områdets ambitiøse visioner og projekter.

Sønderborgs grønne fjernvarme inspirerer

Peter Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget bød gæsterne velkommen, og efter en introduktion til områdets visioner var Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kraftvarmeværk vært for en rundvisning på deres to anlæg på Vestermark. Her så gæsterne et af Danmarks mest moderne og effektive, affaldsfyrede kraftvarmeværk samt det nye flis- og geotermianlæg, der snart leverer CO2-neutral varme til Sønderborg Fjernvarmes næsten 10.000 kunder.

En eftermiddag i virksomhedernes tegn

Danfoss, Nordborg var vært for en del af eftermiddagens inspiration til de europæiske gæster. Og det var specielt de mange løsninger virksomheden byder på indenfor blandt andet fjernvarme og fjernkøling der gav anledning til spørgsmål og ikke mindst var de europæiske gæster meget optaget af Danfoss' innovative og energibesparende koncepter.

Energy Tour sluttede med et besøg hos Linak, hvor virksomhedens målrettede indsats for at skabe et 100 % grønt Linak var omdrejningspunktet.

Sønderborg-områdets samlede indsats og mange ambitiøse aktører gjorde et stort indtryk på gæsterne og mange udtrykte ønske om at de i deres hjemlande kunne igangsætte lignende projekter.

CE

27. april 2012Gæsterne foran de store varmepumper der med drivvarme fra fliskedlerne hæver temperaturen på vandet fra geotermi boringerne før det sendes ud i Sønderborg Fjernvarmes net


Gæsterne i kontrolrummet på Sønderborg Fjernvarme, hvorfra anlægget styres døgnet rundt hele året

27. april 2012Direktør for Sønderborg Fjernvarme Steffen Moe fortæller om det nye geotermi- og flisanlæg på Vestermark i SønderborgDriftsassistent Claus Bager fra Sønderborg Fjernvarme viser rundt på det nye geotermi- og flisanlægDirektør for Sønderborg Kraftvarmeværk Anders Grum Kjærgaard fortæller om værkets store affaldsovn, der ses i baggrunden

FAKTA

Euroheat and Power er en international brancheorganisation for kraftvarme, fjernvarme og fjernkøling med udspring i Europa. Organisationen har medlemmer fra mere end 30 lande og samarbejder tæt med blandt andet det Internationale Energiagentur (IEA), repræsenterer 23 nationale fjernvarme sammenslutninger og har for indeværende periode Dansk Fjernvarmes Birger Lauersen som formand.

Besøg hjemmesiden www.euroheat.org

European Technology platform on Renewable Heat and Cooling sammenslutter mere end 500 aktører fra de europæiske biomasse-, geotermi- og solvarmesektorer. Organisationen arbejder for en fælles strategi for at øge brugen af vedvarende energikilder til varme og køling. Organisationen er støttet af EU og fokuserer blandt andet på indfrielse af EU's 20-20-20 målsætning.

Læs mere her www.rhc-platform.org

For flere informationer kontakt:

Christian Eriksen
Projektleder
ProjectZero A/S
+45 2073 8943
Christian.eriksen@projectzero.dk

Cookiepolitik