110 EU-gæster på Energy Tour i Sønderborg

Region Syddanmark bragte torsdag den 19. april fornemt besøg til Sønderborg, idet EU´s COREPER 1 ambassadører og deres følge besøgte ZERO-land og fik opdateret deres best practices på energieffektivisering og klimaområdet.

Energy Tour´en startede på Danfoss, hvor gæsterne blev orienteret om virksomhedens arbejde med udvikling og produktion af energieffektive teknologier. Herefter gik turen forbi Linaks solcelle-anlæg, hvor gæsterne samtidig hørte om virksomhedens ambitiøse arbejde med at blive CO2-neutral gennem energibesparelser, solcelleanlæg og grøn fjernvarme. Genbrugspladsen i Glansager, det store solvarmeanlæg i Vollerup, Sønderborg Kraftvarmeværk og ZERO+ huset udgjorde de efterfølgende stop med mulighed for orientering og spørgsmål.

På Alsion bød Sønderborgs borgmester Aase Nyegaard velkommen og rektor for Syddansk Universitet Jens Oddershede fortalte om Syddansk Universitet på Alsion. ProjectZeros Peter Rathje sluttede med en orientering om ProjectZeros arbejde med at skabe involvering for Sønderborg-områdets borgere og virksomheder.

Der var stor interesse og spørgelyst undervejs og ambassadørerne konkluderede at besøget i Sønderborg havde eksemplificeret de mange EU lovforslag som løbende bearbejdes af COREPER 1 samt demonstreret Sønderborgs commitment til at løfte både energi- og klimaudfordringerne.

Se tour-programmet i vedlagte folder her

PR

25. april 2012


25. april 2012

Cookiepolitik