ZERObolig holder fyraftensmøde om inspirationskatalog den 5. oktober 2011

ZERObolig holder fyraftensmøde om inspirationskatalog den 5. oktober 2011

I forbindelse med at ZERObolig den 8. oktober lancerer et unikt inspirationskatalog, holdes der onsdag den 5. oktober kl. 15-17 et fyraftens arrangement for områdets håndværkere.

Inspirationskataloget er et redskab til områdets håndværkere, så de kan videregive yderligere inspiration til deres kunder med henblik på at få sat gang i energirenovering.

ZERObolig har givet seks Sønderborg-lokale arkitekter, der er energivejleder-uddannet, frit spil til at komme med deres forskellige bud på, hvordan tre typiske boliger kan energirenoveres.

Resultat er et inspirationskatalog om energirenovering med 12 spændende arkitektforslag til energirenovering af en murermestervilla, et stuehus og et parcelhus.

Kataloget er for alle og det er meningen at det skal være tilgængeligt hos alle Sønderborg-områdets håndværkere, arkitekter, banker, ejendomsmæglere og byggemarkeder. Der er mange led i en energirenovering, og derfor er det vigtigt at skabe opmærksomhed omkring energirenovering hele vejen rundt.

Men der er langt flere ting på programmet for denne eftermiddag.

Program:
• Præsentation af Iinspirationskataloget
• Information omkring kommende uddannelser ved EUC Syd
• Status på ZEROboligs energivejledning

Vi har bestilt en pølsevogn, så ingen går sultne fra mødet!

Vi glæder os til at se dig i Faverihallen på EUC Syd onsdag den 5. oktober kl. 15 - 17.

Meld dig til allerede nu på telefon 7412 4191 eller e-mail: lp@eucsyd.dk.

CM

Cookiepolitik