Fagforbundet 3F viser nye grønne veje til vækst!


Fagforbundet 3F viser nye grønne veje til vækst!


Fagforbundet 3F peger i sin nye publikation "Grønne veje til vækst" på, hvorledes vi kan vækste Danmark på klima og miljø og skabe øget beskæftigelse. Publikationen indeholder 19 bud på hvad der skal til, heriblandt omtalen på side 20 - 21 af "Grøn vækst i Sønderborg" - hvordan vi i Sønderborg kombinerer klimaudfordringen med skabelse af nye grønne jobs.

3F har tidligere publiceret "Grønne Jobs" som viser hvorledes moderne klimaløsninger anvendt i Danmark kan skabe 50.000 jobs (www.grønnejobs.dk). Men vækstpotentialet er langt større, især hvis vi i Danmark kan samarbejde om at løse verdens klima & miljøudfordringer på tværs af industri, kommuner og rådgivere udtaler ProjectZeros Peter Rathje; - det forudsætter blot en politisk vilje til at skabe rammerne og bakke op om byernes ambitioner om at blive CO2-neutrale, således at hele Danmark bliver et demonstratorium for klimaklog byudvikling.

PR
Cookiepolitik