ZEROfamilier hjælper studerende med spændende nyt fag


ZEROfamilier hjælper studerende med spændende nyt fag


ProjectZeros ZEROfamilier har ikke bare sparet på deres energiregninger og CO2-udledninger, men er også gode ambassadører for ProjectZero visionen og ildsjæle der hjælper til hvor de kan.

Senest har syv ZEROfamilier deltaget i et projekt med ITPD (IT Product Design) studerende fra Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet i Sønderborg. Projektet var første gang de internationale studerende gjorde sig bekendt med faget "Ethnography by Numbers", der løst kan oversættes til "Etnografi og tal".

I projektet forsøgte de studerende at kombinere statistik fra familiernes fjernaflæste elforbrug, med såkaldte etnografiske studier af familiernes adfærd og vaner. Etnografi betyder folkebeskrivelser og er i dag et vigtigt redskab for universiteter, designere og virksomheder, der forsøger at forstå forbrugeres adfærdsmønstre. Ved at tilbringe tid sammen med familierne, observere deres daglige gøremål, stille spørgsmål og optage billeder og videoer fik de studerende et indblik i hvorfor og hvordan familierne brugte energi.

Torsdag d. 13. oktober var de studerende værter ved to workshops for familierne og repræsentanter fra blandt andet Syddansk Universitet, Velux, Danfoss og ProjectZero. I løbet af dagen arbejdede deltagerne videre med de problemstillinger de studerende var stødt på i projektforløbet. Det resulterede i en spændende præsentation af nye måder hvorpå husstandens aktiviteter, elforbrug og indeklima kan visualiseres.

CE En studerende præsenterer en visualisering af en families elforbrug.En studerende præsenterer en produktide udviklet i løbet af projektet.De studerende brugte mange målinger af familiernes elforbrug.Cookiepolitik