Øget bekymring i befolkningen om klimaet


Øget bekymring i befolkningen om klimaet


Mere end to ud af tre europæiske borgere ser klimaændringerne som et meget alvorligt problem, og næsten 80 % mener, at indsatsen for at bekæmpe dette problem kan stimulere økonomien og jobskabelsen, viser en nyligt offentliggjort Eurobarometer-undersøgelse. Men borgernes egen indsats halter generelt langt efter forventningerne til politikernes indsats viser undersøgelsen.

Opinionsundersøgelsen, som blev gennemført i juni 2011 viser, at den europæiske befolkning nu er mere bekymret over klimaændringerne, end den var det i 2009 - og at klimaændringerne giver anledning til større bekymring end den økonomiske situation.

Undersøgelsen viser også, at der i de 27 medlemsstater er udbredt forventning om, at Den Europæiske Union vil blive et klimavenligt lav-emissionssamfund midt i dette århundrede.

De vigtigste resultater af undersøgelsen er følgende:

- 68 % af de adspurgte mente, at klimaændringer er et meget alvorligt problem (en stigning fra 64 % i 2009). I alt 89 % betragtede det som et alvorligt problem (enten "meget alvorligt" eller "forholdsvis alvorligt"). På en skala fra 1 (mindst) til 10 (mest) rangerede klimaproblematikkens alvor på 7,4, mod 7,1 i 2009.

- Generelt blev klimaændringerne opfattet som det alvorligste problem, verden er konfronteret med, næst efter fattigdom, sult og mangel på drikkevand (betragtet som ét samlet problem). Hver femte person, som deltog i undersøgelsen, fandt, at klimaændringer er det alvorligste problem. 51 % (en stigning fra 47 % i 2009) sagde, at det var det alvorligste eller et af de alvorligste problemer, mens 45 % mente dette om den økonomiske situation.

- 78 % var enige i, at tiltagene for at bekæmpe klimaændringerne og forbedre energieffektiviteten kan stimulere økonomien og jobskabelsen i EU - hvilket er en stigning i forhold til 2009, hvor 63 % var enige i, at klimatiltag kunne stimulere økonomien og jobskabelsen. Der var ikke i nogen medlemsstat færre end to ud af tre, som støttede dette synspunkt.

- 68 % støtter tiltag, hvor beskatning i højere omfang baseres på energiforbrug, og i alle medlemsstater gik flertallet ind for en sådan ændring.

- Befolkningen forventer, at Europa bliver et klimavenligt samfund i 2050 - en vision, som Kommissionen skitserede tidligere på året i sin køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi2. Næsten ni ud af ti (88 %) forventer, at Europa i 2050 vil bruge mere vedvarende energi; 87 % forventer, at Europa bliver mere energieffektivt, og 73 %, at biler vil køre mere energieffektivt end nu.

- Håndteringen af klimaændringer anses for primært at være de nationale regeringers, EU's og erhvervslivets ansvar. Kun 21 % fandt, at de havde et personligt ansvar, mens yderligere 23 % spontant udtalte, at alle parter, også de selv, havde et fælles ansvar.

- Lidt over halvdelen af de adspurgte (53 %) sagde, at de på en eller anden måde havde gjort en indsats for at bekæmpe klimaændringer i de forløbne seks måneder, men det viste sig, at tallet steg, når de blev spurgt om, hvad de konkret havde gjort: 66 % svarede, at de havde reduceret og genbrugt husholdningsaffald, hvilket var den mest almindelige indsats.

Se rapporten

Nyheden er hentet fra Dansk Energi´s nyhedsbrev energi.dk

Cookiepolitik