Temaplan for etablering af nye vindmøller sendes nu i 8 ugers høring

Temaplan for etablering af nye vindmøller sendes nu i 8 ugers høring

Byrådet godkendte den 23. november 2011 temaplan for opstilling af nye vindmøller i Sønderborg Kommune. Der gennemføres nu en 8 ugers høring inden byrådets endelige godkendelse af temaplanen.

I temaplanen udpeges i alt 18 potentielle nye vindmølleområder i Sønderborg Kommune. De mulige nye områder er udpeget på baggrund af afstandskrav til beboelse, GIS-analyser og særlig restriktive landskabelige bindinger. Forslag til temaplan for vindmøller indeholder en bruttoliste over mulige områder til opstilling af vindmøller. Det er dermed ikke afklaret, hvilke områder der medtages i den endelig temaplan for vindmøller. Det forventes, at enkelte områder vil blive helt eller delvis udtaget i den videre planproces.

Læs forslaget til temaplanen her

Læs mere på Sønderborg Kommunes hjemmeside

PR

Cookiepolitik