Møde med Ministeren om de kystnære møller


Møde med Ministeren om de kystnære møller


Kystnær Alliance, omfattende København, Aarhus og Sønderborg mødtes fredag den 18. november 2011 med Klima- & Energiminister Martin Lidegaard, som havde indkaldt alliancen til en drøftelse af de kystnære vindmøller.

På mødet fremlagde alliancens medlemmer status på planerne for at opstille vindmøller med tilsammen 500 MW , således at byerne bliver CO2-neutrale i hhv. 2025, 2030 og 2029. Byerne er klar til at gå videre med VVM-undersøgelser m.v., men savner klare og bedre lovgivningsmæssige rammer, end dem der pt eksisterer for de landbaserede vindmøller.

"Vi oplevede en meget interesseret minister, som aktivt spurgte ind til de kystnære møller og især mulighederne for at realisere projekterne i tæt samarbejde med lokale borgere, virksomheder og energiselskaber, som jo netop er ånden i vore projekter" udtaler ProjectZeros Peter Rathje, som sammen med Per Munk Jensen repræsenterede Sønderborgs kystnære vindmølle-laug på mødet.

Kystnære møller er billigere end møller på havet, men dyrere end vindmøller på land. Det er ikke et enten/eller; men et både/og. For at realisere byernes, og det samlede nationale ambitiøse klima-mål, skal der opføres flere møller på både land og kyst.


PR

I Sønderborg tog et havvindmølle-laug i 2010 initiativ til de kystnære vindmøllers etablering.

SE, Bitten & Mads Clausens Fond og Linak bakker op om initiativet med finansiering af forundersøgelsen.

De kystnære vindmøllers ejerskab skal forankres bredt på lokale borgere, virksomheder og SE.

Cookiepolitik