Håndværkerfradraget fortsætter i 2012


Håndværkerfradraget fortsætter i 2012

BoligJobordning, det såkaldte håndværkerfradrag, fortsætter i 2012.

Du kan som boligejer fortsat få et skattefradrag for arbejdsløn til service på - og vedligeholdelse af din bopæl i 2012.
Fradragsordningen kan benyttes af alle over 18 år i husstanden og kan højst være 15.000 kr. pr. person pr. år.

BoligJobordningen får dog en grønnere vinkel fra januar 2012. Det er derved ikke muligt at gøre brug af skattefradraget i forbindelse med lønudgifter i tilknytning til reparation og udskiftning af oliefyr, til gengæld bliver det muligt at udnytte fradraget ved arbejdsløn i forbindelse med opsætning af husstandsvindmøller.

Du kan bruge skattefradraget til at foretage følgende forbedringer på din bolig:

Boligens ydre rammer

• Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
• Reparation eller udskiftning af ruder i vinduer og terrassedøre med glas
• Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.m.
• Reparation, maling og isolering af ydervægge
• Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
• Fornyelse eller etablering af dræn
• Radonsikring
• Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer

• Reparation eller fornyelse af køkken og bad
• Gulvarbejder
• Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
• Installation eller forbedring af ventilation
• Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
• Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
• Reparation eller fornyelse af elinstallationer
• Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
• Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
• Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
• Maler- og tapetserarbejde

Læs mere om gratis energivejledning her og book allerede i dag en tid

Læs her om hvordan du indberetter fradraget på Skats web site

CM


Cookiepolitik