Besparelsen udbetales i lommepenge

Besparelsen udbetales i lommepenge

"Det er et fikst lille instrument, som bare virker. Det passer sig selv og alle burde anskaffe sig en digital elmåler", siger Nils Rasmussen, som det sidste halve år har fulgt hjemmets elforbrug via en lille digital elmåler der er koblet til husets elmåler.

I maj 2011 installerede Nils Rasmussen den digitale elmåler, den er altid tilsluttet og giver familien et dagligt billede af hvor meget strøm der bruges i hjemmet. Og det er ikke kun husets ældste beboere der er glade for at have et overblik over forbruget, børnene på henholdsvis 8, 12 og 16 år går vældigt op i energiforbruget, især da besparelsen i forhold til det foregående år, udbetales som lommepenge.

"Vi følger vores strømforbrug ugentligt på www.se.dk, og holder det op imod sidste års forbrug i samme uge. I sidste måned var besparelsen så stor at der blev udbetalt ekstra 60 kr. i lommepenge til hvert af børnene" fortæller Nils Rasmussen. Vores strømforbrug er generelt for højt, men med den digitale elmåler har vi formået at bringe det længere ned, og børnenes bevidsthed om at spare på strømmen er mærkbar, især da vi indførte lommepenge-idéen."

Flere familier følger dagligt deres elforbrug ved hjælp af en digital elmåler, og hos alle er det bemærkelsesværdigt hvor stor positiv indflydelse det lille smarte instrument har på hverdagen. Hos familien Maron er elmåleren sat op til et bestemt ugentligt forbrug, når dette overstiges går elmålerens alarm i gang. "Forbruget skal justeres en smule, da vi er gået ind i den mørke tid og nu tændes lyset lidt tidligere end det gjorde i sommer, derfor kimer alarmen lidt ofte - og det er bestemt ikke til at ignorere" siger Keld Maron, som er meget glad for husets nye installation. "Alarmen har øget familiens fokus på strømforbruget og vi er blevet mere aktive i vores søgning efter strømbesparelser og har senest bestilt led-belysning til det meste af huset, samt påbegyndt montering af et solvarmeanlæg, der især skal bidrage til familiens varme vand", fortsætter Keld Maron.


LJ

FAKTA
En digital elmåler er et lille instrument der tilsluttes husets elmåler. Elmåleren et værktøj udviklet til at hjælpe med at begrænse el-forbruget og samtidig reducere CO2-udslippet.

Elmåleren har let lille display hvor der fremgår:
· Dato
· Forbrug i kWh
· Forbrug i kroner og ører
· CO2-udslip

NORGO Wireless Energy Meter er den digitale elmåler som alle familierne har installeret kan købes på internettet til ca. 489,- kr. Den digitale elmåler er anbefalet af GO’Energi.Her er den digitale elmåler tilsluttet husets faste elmålerFølg dit el-forbrug på mobilen via SE

Cookiepolitik