Letlands ambassadør besøgte Sønderborgs ProjectZero


Letlands ambassadør besøgte Sønderborgs ProjectZero

Letlands ambassadør i Danmark, Gints Jegermanis, besøgte den 14. - 15. marts 2011 Sønderborg for på egen hånd at lade sig inspirere af Sønderborgs klimaplan og klimakultur-initiativer.

Ambassadørens ambition er at sætte et grønt fingeraftryk på sit eget lands udvikling, meget gerne inspireret af danske klimaløsninger og virksomheder.

Besøget indledtes mandag med en drøftelse af EU´s Kulturhovedstandsprogram med bl.a. borgmester Aase Nyegaard og 2017-projektleder Else Christensen Redzepovic, idet Riga bliver Europæisk kulturhovedstand i 2014 og Sønderborg kandiderer i 2017.

Besøgsprogrammet i Sønderborg omfattede en inspirationstur i Sønderborg-området, hvor bl.a. Dybbølskolen, ZERO+ huset, Solparken, Diamanten og Linaks solcellepark blev brugt som eksempler på initiativer som alle kommuner, borgere og virksomheder kan iværksætte. På Danfoss mødtes ambassadøren med Jørgen Mads Clausen og diskuterede Bright Green Business samt hvorledes de unge gennem Junior Achievement kan udfordres på deres klimavirkelyst og -entrepreneurskab.

På Alsion viste SDU-studerende Evita Groskova fra Letland sammen med øvrige lettiske studerende på Alsion deres ambassadør rundt på Alsion og fortalte om livet som lettisk studerende i Sønderborg. Besøget sluttede på Dybbøl Historiecentret, hvor museumsinspektør Bjørn Østergaard orienterede om krigen 1864 og centrets aktiviteter.

Ambassadøren udtrykte stor tilfredshed med besøget og vil inddrage erfaringerne fra Sønderborg i sine anbefalinger til et grønt Letland.
Også ProjectZeros Peter Rathje udtrykte stor tilfredshed med ambassadørens besøg: " Hvad er de bedste løsninger og hvordan får vi borgerne og virksomhederne med? - vi står globalt overfor samme udfordringer og derfor er det meget vigtigt at vi samarbejder byer/lande imellem om de klimakloge løsninger, det giver også vækst til virksomhederne" - udtaler Peter Rathje, ProjectZero.

PRCookiepolitik