ProjectZero er partner i NORD-Star klima-flagskibet


ProjectZero er partner i NORD-Star klima-flagskibet

I uge 21/2011 samledes forskere fra 8 af nordens førende universiteter i Norrköping/Sverige til en festlig igangsættelse af det nye Nordic Centre of Excellence NORD-STAR, hvor universiteterne i samarbejde skal udvikle og implementere strategier for tilpasning til de uundgåelige klimaændringer og utilsigtede konsekvenser af klimapolitikken.

ProjectZero er eneste ikke-universitære partner i projektet, som i øvrigt har deltagelse af førende forskere fra Aalto University (Finland), Aarhus University (Danmark), Chalmers University of Technology (Sverige), Linköping University (Sverige), Norwegian School of Economics and Business Administration (Norge), Norwegian University of Science and Technology (Norge), Stockholm Environment Institute (Sverige) og University of Iceland (Island).

"Jeg er utroligt stolt over, at ProjectZero er blevet valgt som partner i NORD-Star, og håber at Sønderborgs klimaplatform i samarbejde med forskerne kan bidrage til bedre nordiske klimaløsninger" - udtaler ProjectZeros Peter Rathje, "vi håber i samarbejde at kunne skabe "next practice" til gavn for klimaet og samfund overalt i verden".

Forskningen i centret er tilrettelagt med henblik på at danne et forbedret grundlag for bl.a. strategiudvikling og beslutninger. Dermed kan projektet bidrage til, at de nordiske lande kan bibeholde konkurrencefordele, samt yderligere identificere omkostningseffektive tiltag indenfor klimatilpasning.

Et centralt mål for NORD-STAR er at udvikle lettilgængelige, praktiske og ikke mindst brugervenlige værktøjer, som skal styrke kapaciteten til tilpasning hos bl.a. planlæggere i kommunerne/staten, industrien og øvrige beslutningstagere i de nordiske lande. Formidling af resultaterne er en vigtig og integreret del af projektet. Uddannelse er også et centralt element i centret og er sikret via en nordisk alliance mellem anerkendte universiteter og institutioner.

NORD-STAR er finansieret via Nordisk ministerråds Top-forskningsinitiativ og har deltagere fra alle de nordiske lande, samt USA. Projektet er femårigt.

Prof. Michael Goodsite fra Aarhus Universitet i Herning står i spidsen for projektet.

Læs mere om NORD-STAR her

PR


Billederne viser den officielle indvielse af NORD-Star i Norrköpings DOME samt forskernes efterfølgende diskussionerCookiepolitik