Gratis ZERObutik hitter


Gratis ZERObutik hitter

Siden marts 2011 er ZERObutik-konceptet atter blomstret op med i alt 21 butikker, der har fået en gennemgang af butikkens energiforbrug. Størstedelen af disse butikker er beliggende i Sønderborgs centrum, men også butikker fra Gråsten, Augustenborg samt Skovby har vist interesse for ZERObutik-konceptet og vil gerne deltage aktivt med at nedbringe energiforbruget i deres butik.

Den store tilgang af butikker de seneste måneder skyldes hovedsageligt, at ZERObutik-programmet har fået sin egen energivejleder - Anders Monberg Mouritsen, som kun varetager certificering af ZERObutikker i hele Sønderborg-området.

Mange butikker i området har i forvejen en god adfærd omkring energiforbruget i butikken, og flere er allerede på forkant med energibesparende initiativer der er sat i gang. Af de butikker der indtil nu har vist interesse for ZERObutik-programmet er halvdelen tøjbutikker og optikere, anden halvdel spænder fra fødevarebutikker til møbelhandlere. Der er derfor plads til alle i ZERObutiks programmet og der er store besparelser at hente for den enkelte butik.

De butikker der gerne vil være en del af ZERObutik-konceptet, får en energi-gennemgang af ZERObutiks energivejleder Anders Monberg Mouritsen efterfulgt af en statusrapport med ideer til eventuelle energiforbedringer. Derefter er det op til den enkelte butik at nedbringe forbruget. Når butikken kan dokumentere energibesparelser på 10% eller mere vil de modtage certificering som ZERObutik, samt et ZERObutik-mærke.

Sidst i juni overrækkes ZERObutik certificering til endnu ca. 15 butikker.

Cookiepolitik