Få styr på håndværker fradraget

Få styr på håndværker fradraget

Du skal passe godt på dine kvitteringer fra din håndværker, hvis du vil trække deres løn fra i skat!

Selvom loven, som giver fradrag for din håndværkers løn, blev vedtaget 1. juni 2011, er systemet endnu ikke klar til at modtage kvitteringerne.

Aftalen der er blevet vedtaget, giver alle over 18 år i husstanden et fradrag på 15.000 kr. pr. år til din håndværkers lønninger. En familie med to voksne og et hjemmeboende barn over 18 år kan således modtage et fradrag på op til 45.000 kr. pr. år. Ordningen giver fradag på lønudgifterne og kravet er dokumentation i form af kvitteringer.

Fradraget indberettes online på en webside, som minder om en webshop hvor du logger ind med dit NemID eller en tast-selv-kode fra Skat.

Systemet vil dog først være oppe at køre til efteråret, så hvis arbejdet bliver udført nu, skal man sørge for at gemme bilagene, til det bliver muligt at aflevere dem. Det også vigtigt, at du får firmaet til at dele regningen op i løn og materialer, således det står helt klart hvor stor en del af udgiften der vedrører løn, da kun håndværkerens løn er fradrags berettiget.

På længere sigt bliver det muligt at betale håndværkerregningen og få skattefradraget på en og samme gang.
Aftalen er en del af regeringens vækstplan og der er tale om en forsøgsordning frem til og med 2013.

CM

Cookiepolitik