Det kan du bruge håndværker fradraget til

Det kan du bruge håndværker fradraget til

Den netop vedtagne ordning, der giver alle over 18 år et fradrag på 15.000 kr. pr. år til din håndværkers lønninger åbner mange muligheder for, at få energirenoveret din bolig.

Ordningen betyder nemlig at du kan få fradrag på 15.000 kr. pr. år for hver person over 18 år der er beboer i din husstand. Dermed kan en familie med to voksne og et hjemmeboende barn over 18 år få et fradag på 45.000 kr. pr. år til din håndværkers lønninger. Det kræver at du gemmer dine kvitteringer, da systemet til at modtage din indberetning endnu ikke er klar.

Du kan bruge dit fradrag til at foretage følgende forbedringer på din bolig:

Boligens ydre rammer
• Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
• Reparation eller udskiftning af ruder i vinduer og terrassedøre med glas
• Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.m.
• Reparation, maling og isolering af ydervægge
• Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
• Fornyelse eller etablering af dræn
• Radonsikring
• Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer
• Reparation eller fornyelse af køkken og bad
• Gulvarbejder
• Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
• Installation eller forbedring af ventilation
• Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
• Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
• Reparation eller fornyelse af elinstallationer
• Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg samt biokedelanlæg
• Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
• Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
• Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
• Maler- og tapetserarbejde

Står du over for at skulle igangsætte et renoveringsprojekt og er du i tvivl om dine muligheder for at energirenovere, så kan du benytte dig at ZEROboligs tilbud om en gratis energivejledning af energivejleder Charlie Lemtorp. Book allerede din tid i dag på chsl@se.dk.

Aftalen er en del af regeringens vækstplan og der er tale om en forsøgsordning frem til og med 2013.

Kilde: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=83782

CMCookiepolitik