Kystnære møller ved Als


Kystnære møller ved Als

Elektrificering af energisystemet baseret på vindenergi, er en af de klare udviklingsretninger for fremtidens energisystem. I 2050 forventes 70% af det danske energisystem at have "el" som energibærer. Det er overvejende vindenergi som skal levere fremtidens strøm og derfor skal der opstilles flere vindmøller på land og til havs. Landmøller er billigere at etablere end havmøller, modsat er vinden kraftigere på havet.Den kystnære vindmøllepark set fra Lavensby

Elektrificering af energisystemet baseret på vindenergi, er en af de klare udviklingsretninger for fremtidens energisystem. I 2050 forventes 70% af det danske energisystem at have "el" som energibærer. Det er overvejende vindenergi som skal levere fremtidens strøm og derfor skal der opstilles flere vindmøller på land og til havs. Landmøller er billigere at etablere end havmøller, modsat er vinden kraftigere på havet.

ProjectZero har sammen med bl.a. København og Aarhus udviklet et koncept omkring kystnære møller, som kombinerer det bedste fra de 2 verdener og skaber vindmøller med masser af frisk vind fra det åbne hav, en tilpas stor afstand til naboer og billigere at opstille end de dyrere havmøller. Konceptet er nært knyttet til byernes ambitioner om at blive CO2-neutrale inden for en 15-20 års periode og ejerskabet af møllerne skal forankres "folkeligt" blandt borgere, virksomheder, kommunen og energiselskaberne.


I 2010 etableres i Sønderborg et vindmøllelaug med det formål at undersøge placeringen af en kystnær vindmøllepark i nærheden af Als Den i 2010 gennemførte foranalyse peger på en placering på Lillegrund i Lillebælt, nordøst for Als, imellem Lavensby på Als og Helnæs på Fyn.

Vindmølleparken vil bestå af 25 vindmøller med en samlet forventet effekt på 120 MW. Den samlede forventede elproduktion vil svare til ca. 1/4 af Sønderborg-områdets anslåede behov for energi i 2029. CO2-udledningen vil blive reduceret med 220.000 tons om året. Billedet viser hvordan mølleparken på Lillegrund vil se ud fra Lavensby strand på Als. Forude venter en VVM-undersøgelse, indeholdende bl.a. miljøundersøgelser og høring af berørte parter.

En vigtig forudsætning for projektets realisering er dog at Folketinget skaber rammerne gennem en lov- og tilskudspakke for de kystnære møller og at Sønderborg efterfølgende får en tilladelse til at realisere projektet.

Opstilling af møller på havet, fjerner ikke behovet for at opstille endnu flere vindmøller på land. I ProjectZero´s masterplan er det et "både og" og den i 2011 udarbejdede temaplan for opstilling af vindmøller på land skal sikre en koordineret etablering af flere landmøller i Sønderborg Kommune.

Læs pressemeddelelse fra oktober 2010Hvad er kystnære havvindmøller?

Kystnære havvindmøller er - som navnet siger - vindmøller, der bliver opført tæt på kysten. Dermed er der mange penge at spare i forhold til de dyre anlægsudgifter, der skal til for at opføre dem langt fra kysten.

De kystnære møller afventer specifikke lovgivningsmæssige rammer og tilskud, som forventes vedtaget som en del af Energiforliget om Regeringens "Vores energi".

Hvem står bag initiativet?

Et lokalt havvindmølle-laug tog i 2010 initiativ til møllernes etablering. SE (SYD ENERGI), Bitten & Mads Clausens Fond og Linak bakker op om initiativet med finansiering af forundersøgelsen.

Vindmøllernes ejerskab skal forankres bredt på lokale borgere, virksomheder og SE (SYD ENERGI)

Cookiepolitik