Danske husstande købte energi for 30.000 kr.

Danske husstande købte energi for 30.000 kr.

I 2010 brugte hver husstand i gennemsnit 30.000 kr. på opvarmning, el, benzin og diesel. Det svarer til, at hver dansker brugte 1.200 kr. om måneden på energi. Det var især udgiften til opvarmning, der steg sammenlignet med 2009, oplyser Danmarks Statistik.

Gennemsnitshusstandens udgift til energi steg med 3.000 kr. fra 2009 til 2010. Udviklingen skyldes stigende energipriser og højere afgifter på energi. Samtidig var husholdningernes energiforbrug til opvarmning større som følge af koldt vintervejr i 2010. Mens husholdningernes elforbrug steg, faldt forbruget af benzin og diesel under ét, men ikke nok til at opveje de stigende priser, så udgiften steg.

Læs mere

Ovenstående nyhed er hentet fra nyhedsbrevet energi.dk.

PR

Cookiepolitik