ProjectZero modtog 30.000 kr. fra I.P. Nielsen Fonden


ProjectZero modtog 30.000 kr. fra I.P. Nielsen Fonden

ProjectZero modtog i uge 31 30.000 kr. fra I.P. Nielsen Fonden. Pengene blev overrakt af fondens protektor prinsesse Benedikte og fondens formand Anna Margrethe Ikast på Gram Slot den 3. august. Pengene skal anvendes til at afprøve nye former for inddragelse af familier i det fælleseuropæiske ESA European Sustainability Ambassadors, som er en del af Region Syddanmarks LoCaRe projekt.

ESA-projektet udvikles af ProjectZero i samarbejde med Sønderborgs House of Science og skal over en årrække skabe 15.000 unge klimaambassadører i Sønderborg-området.

Billederne viser de 14 glade prismodtagere, som alle fik en snak med prinsesse Benedikte om deres spændende projekter. I alt blev der uddelt 340.000 kr. i legater.

PRFakta om I.P. Nielsen Fonden

I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid er en fortsættelse af den tidligere fond, I.P. Nielsen-Hjemmene for sønderjyske Børn, der havde til formål at give sønderjyske skolebørn adgang til lejrskole- eller ferieophold. I.P. Nielsen-Hjemmene for sønderjyske Børn afløste i 1971 Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for Sønderjyske børn, oprettet i 1939. Fondens kapital udgøres af provenuet fra salget af I.P. Nielsen-Hjemmet i Sønderhav.

I.P. Nielsen (1873-1952) var uddannet bager og tidligt aktiv i fagligt arbejde i Bagerforbundet og senere i Socialdemokratiet.

I.P. Nielsen tog initiativet til oprettelse af Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjyske Børn og til oprettelse af Sønderjysk Hjælpefond. I foråret 1938 stiftede Kronprinsesse Ingrid sin egen indsamling under navnet "Ingrid-indsamlingen", som skulle bistå Den Sønderjyske Hjælpekomite og som især støttede oprettelse af feriehjem for sønderjyske børn, bl.a. ved Bøgebjerg på Hindsholm (1941) og ved Blåvand i 1947. I alt modtog disse to feriehjem frem til 1970 næsten 25.000 sønderjyske feriebørn. Endvidere oprettede Dronning Ingrid "Ingridfonden for Sønderjylland", der støttede unge mennesker fra landsdelen med legater.

Cookiepolitik